Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Εσθονία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Harjumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Hiiumaa
έως 20.01.2022 20:57 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 20:57 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Ida-Virumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Järvamaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Jõgevamaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Lääne-Virumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Läänemaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul rannikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning on the coast northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul rannikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning on the coast northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Pärnumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul rannikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning on the coast northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul rannikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning on the coast northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Põlvamaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Raplamaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Saaremaa
έως 20.01.2022 20:57 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 20:57 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 20, hommikul loode- ja põhjatuule tugevnemine jätkub 19, puhanguti 28 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind increasing 12, in gusts 20, in the morning northwest, north wind increasing continues 19, in gusts 28 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Tartumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Valgamaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Viljandimaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
Võrumaa
έως 20.01.2022 18:29 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 
έως 20.01.2022 18:29 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
20.01öösel edelatuul puhanguti 15 m/s.Tihedas lörtsi- ja lumesajus nähtavus piiratud! Teedel on libeduseoht! 20.01 at night southwest wind in gusts 15 m/s.Visibility reduced in sleet and snow. Slippery roads! 

Coasts:
Eastern Gulf of Finnland
έως 20.01.2022 21:08 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
19.01 edelatuul 15, puhanguti 22 m/s. Jan 19 southwest 15, in gusts to 22 m/s. 
Moonsund
έως 20.01.2022 21:01 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
19.01 edelatuul 12, puhanguti 15-18 m/s, 20.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul 19, puhanguti 25 m/s. Jan 19 southwest 12, in gusts 15-18 m/s, 20.01 by day northwest, north wind increasing 19, in gusts 25 m/s. 
Northern Baltic
έως 20.01.2022 20:57 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
19.01 edelatuul 15, puhanguti 21 m/s, 20.01öösel tugevneb loode- ja põhjatuul 20, puhanguti 30 m/s. Jan 19 southwest wind 15, in gusts to 21 m/s, Jan 20 at night northwest, north wind 20, in gusts 30 m/s. 
Northern Gulf of Riga
έως 20.01.2022 21:01 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
19.01 edelatuul 12, puhanguti 15-18 m/s, 20.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul 19, puhanguti 25 m/s. Jan 19 southwest 12, in gusts 15-18 m/s, 20.01 by day northwest, north wind increasing 19, in gusts 25 m/s. 
Western Gulf of Finnland
έως 20.01.2022 21:07 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
19.01 edelatuul 14, puhanguti 19 m/s, 20.01 päeval tugevneb loode- ja põhjatuul 19, puhanguti 25 m/s. Jan 19 southwest 14, in gusts to 19 m/s, 20.01 by day northwest, north wind increasing 19, in gusts 25 m/s. 
Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA