Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.


Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.


Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Hordaland
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.

Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Oslo
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Rogaland
Sogn og Fjordane
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.
Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Sør-Trøndelag
Østfold
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.
Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 30.10.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Lindesnes - Åna Sira: Fra fredag morgen sørøst stiv kuling 15 m/s. Fredag formiddag minkende, først i øst.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Lindesnes - Åna Sira: From Friday morning southeast near gale force 7. Late friday morning decreasing, first in east.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
έως 30.10.2020 16:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Karmøy - Fedje: Fredag ettermiddag sørlig stiv kuling 15 m/s. Minkende sent fredag ettermiddag.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Karmoey - Fedje: Friday afternoon south near gale force 7. Decreasing late Friday afternoon.

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.


Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.


Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Møre og Romsdal kyst
έως 31.10.2020 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Stad - Frøya: Seint i ettermiddag, fredag, auking til sørvest opp i stiv kuling 15 m/s, først i sør. Minkande seint i kveld.

Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Stad - Froeya: Late this afternoon, Friday, increasing southwest up to near gale force 7, first in south. Decreasing late this evening.

Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 31.10.2020 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Stad - Frøya: Seint i ettermiddag, fredag, auking til sørvest opp i stiv kuling 15 m/s, først i sør. Minkande seint i kveld.


Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Stad - Froeya: Late this afternoon, Friday, increasing southwest up to near gale force 7, first in south. Decreasing late this evening.


Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 31.10.2020 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Rørvik - Lødingen: Fra sent fredag ettermiddag sørøst stiv kuling 15 m/s. Minkende tidlig lørdag morgen, først i sør.


Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Loedingen: From late Friday afternoon southeast near gale force 7. Decreasing early Saturday morning, first in south.


Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
έως 30.10.2020 15:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Åna-Sira - Karmøy: I dag, fredag, søraust stiv kuling 15 m/s, minkande fredag ettermiddag.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Aana-Sira - Karmoey: Today, Friday, southeast near gale force 7, decreasing Friday afternoon.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
έως 31.10.2020 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Stad - Frøya: Seint i ettermiddag, fredag, auking til sørvest opp i stiv kuling 15 m/s, først i sør. Minkande seint i kveld.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Stad - Froeya: Late this afternoon, Friday, increasing southwest up to near gale force 7, first in south. Decreasing late this evening.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.

Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 31.10.2020 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Stad - Frøya: Seint i ettermiddag, fredag, auking til sørvest opp i stiv kuling 15 m/s, først i sør. Minkande seint i kveld.Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Stad - Froeya: Late this afternoon, Friday, increasing southwest up to near gale force 7, first in south. Decreasing late this evening.Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
έως 30.10.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Lindesnes - Åna Sira: Fra fredag morgen sørøst stiv kuling 15 m/s. Fredag formiddag minkende, først i øst.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Lindesnes - Åna Sira: From Friday morning southeast near gale force 7. Late friday morning decreasing, first in east.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
έως 31.10.2020 23:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Large amounts of rain are expected in the warning area. Heavy rain will increase water discharge in rivers. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.
Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Haldenvassdraget i Halden Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner: Det er ventet mye regn i løpet av natt til tirsdag og onsdag. Mye regn vil gi økende vannføring i elver og økende vannstand i sjøer i Haldenvassdraget. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA