Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Πολωνία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Sejneński
έως 27.01.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
polski:
Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 26.01.2021 do godz. 11:00 dnia 27.01.2021
Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.

Pomarańczowy alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 25.01.2021 do godz. 11:00 dnia 26.01.2021
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 20 cm do 30 cm.

Żółty alert na zawieje/zamiecie śnieżne
Ważność od godz. 21:00 dnia 25.01.2021 do godz. 21:00 dnia 26.01.2021
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz okresami opady śniegu.

Spodziewaj się utrudnień. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach. Z powodu śliskiej nawierzchni, należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Podejmij środki ostrożności. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu pogorszenia warunków i śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Spodziewaj się utrudnień. Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach.
Z powodu ograniczonej widzialności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Możliwe wydłużenie czasu podróży.

english:
Yellow snow-ice warning
Valid from 26/01/2021 11:00 until 27/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 10 cm to 20 cm.

Orange snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 11:00 until 26/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 20 cm to 30 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 21:00 until 26/01/2021 21:00
Blizzards are expected caused by wind with mean speed between 25 km/h and 40 km/h, and gusts locally up to 65 km/h together with light snowfall.

BE AWARE of widespread snow or/and ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities.
Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE PREPARED for widespread snow or/and ice leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE AWARE of fast snowdrift formation, transport difficulties and blocked roads. Difficult driving conditions and longer journey times.
 

Myszkowski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Katowice
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Żywiecki
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Myślenicki
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Sandomierski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Kolbuszowski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Eastern coastal zone
έως 27.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
polski:
Wiatr północno-zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali B.

Spodziewaj się utrudnień. Utrudnione warunki nawigacyjne. Zaleca się unikanie podróży przez obszary strefy brzegowej.

english:
Wind northwest force 5 to 6 and 7 in gusts.

BE AWARE. Difficult navigation conditions. It is recommended to avoid traveling through coastal zone area. 

Ełcki
έως 27.01.2021 14:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 14:00 dnia 26.01.2021 do godz. 14:00 dnia 27.01.2021
Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.

Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 14:00 dnia 25.01.2021 do godz. 14:00 dnia 26.01.2021
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 15 cm do 20 cm.

Żółty alert na zawieje/zamiecie śnieżne
Ważność od godz. 23:00 dnia 25.01.2021 do godz. 23:00 dnia 26.01.2021
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez południowo-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz okresami opady śniegu.

Spodziewaj się utrudnień. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach. Z powodu śliskiej nawierzchni, należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Spodziewaj się utrudnień. Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach.
Z powodu ograniczonej widzialności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Możliwe wydłużenie czasu podróży.

english:
Yellow snow-ice warning
Valid from 26/01/2021 14:00 until 27/01/2021 14:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 10 cm to 20 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 14:00 until 26/01/2021 14:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 15 cm to 20 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 23:00 until 26/01/2021 23:00
Blizzards are expected caused by wind with mean speed between 25 km/h and 35 km/h, and gusts locally up to 60 km/h together with light snowfall.

BE AWARE of widespread snow or/and ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities.
Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE AWARE of fast snowdrift formation, transport difficulties and blocked roads. Difficult driving conditions and longer journey times.
 

Olecki
έως 27.01.2021 14:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 14:00 dnia 26.01.2021 do godz. 14:00 dnia 27.01.2021
Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.

Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 14:00 dnia 25.01.2021 do godz. 14:00 dnia 26.01.2021
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 15 cm do 20 cm.

Żółty alert na zawieje/zamiecie śnieżne
Ważność od godz. 23:00 dnia 25.01.2021 do godz. 23:00 dnia 26.01.2021
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez południowo-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz okresami opady śniegu.

Spodziewaj się utrudnień. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach. Z powodu śliskiej nawierzchni, należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Spodziewaj się utrudnień. Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach.
Z powodu ograniczonej widzialności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Możliwe wydłużenie czasu podróży.

english:
Yellow snow-ice warning
Valid from 26/01/2021 14:00 until 27/01/2021 14:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 10 cm to 20 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 14:00 until 26/01/2021 14:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 15 cm to 20 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 23:00 until 26/01/2021 23:00
Blizzards are expected caused by wind with mean speed between 25 km/h and 35 km/h, and gusts locally up to 60 km/h together with light snowfall.

BE AWARE of widespread snow or/and ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities.
Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE AWARE of fast snowdrift formation, transport difficulties and blocked roads. Difficult driving conditions and longer journey times.
 

Kielce
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Tarnów
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Stalowowolski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Żory
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Wielicki
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Włoszczowski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Suwalski
έως 27.01.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
polski:
Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 26.01.2021 do godz. 11:00 dnia 27.01.2021
Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.

Pomarańczowy alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 25.01.2021 do godz. 11:00 dnia 26.01.2021
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 20 cm do 30 cm.

Żółty alert na zawieje/zamiecie śnieżne
Ważność od godz. 21:00 dnia 25.01.2021 do godz. 21:00 dnia 26.01.2021
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz okresami opady śniegu.

Spodziewaj się utrudnień. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach. Z powodu śliskiej nawierzchni, należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Podejmij środki ostrożności. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu pogorszenia warunków i śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Spodziewaj się utrudnień. Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach.
Z powodu ograniczonej widzialności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Możliwe wydłużenie czasu podróży.

english:
Yellow snow-ice warning
Valid from 26/01/2021 11:00 until 27/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 10 cm to 20 cm.

Orange snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 11:00 until 26/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 20 cm to 30 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 21:00 until 26/01/2021 21:00
Blizzards are expected caused by wind with mean speed between 25 km/h and 40 km/h, and gusts locally up to 65 km/h together with light snowfall.

BE AWARE of widespread snow or/and ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities.
Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE PREPARED for widespread snow or/and ice leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE AWARE of fast snowdrift formation, transport difficulties and blocked roads. Difficult driving conditions and longer journey times.
 

Suwałki
έως 27.01.2021 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
polski:
Żółty alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 26.01.2021 do godz. 11:00 dnia 27.01.2021
Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 20 cm.

Pomarańczowy alert na intensywne opady śniegu
Ważność od godz. 11:00 dnia 25.01.2021 do godz. 11:00 dnia 26.01.2021
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 20 cm do 30 cm.

Żółty alert na zawieje/zamiecie śnieżne
Ważność od godz. 21:00 dnia 25.01.2021 do godz. 21:00 dnia 26.01.2021
Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz okresami opady śniegu.

Spodziewaj się utrudnień. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach. Z powodu śliskiej nawierzchni, należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Podejmij środki ostrożności. Zaleganie pokrywy śnieżnej na dużym obszarze, utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Z powodu pogorszenia warunków i śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.
Spodziewaj się utrudnień. Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia w ruchu na drogach i chodnikach.
Z powodu ograniczonej widzialności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Możliwe wydłużenie czasu podróży.

english:
Yellow snow-ice warning
Valid from 26/01/2021 11:00 until 27/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 10 cm to 20 cm.

Orange snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 11:00 until 26/01/2021 11:00
It is expected heavy snowfall. The snow cover increase in the area in the Warning validity period: from 20 cm to 30 cm.

Yellow snow-ice warning
Valid from 25/01/2021 21:00 until 26/01/2021 21:00
Blizzards are expected caused by wind with mean speed between 25 km/h and 40 km/h, and gusts locally up to 65 km/h together with light snowfall.

BE AWARE of widespread snow or/and ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities.
Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE PREPARED for widespread snow or/and ice leading to disruption to road, rail and air transport and outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces.
BE AWARE of fast snowdrift formation, transport difficulties and blocked roads. Difficult driving conditions and longer journey times.
 

Tarnobrzeg
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Tarnobrzeski
έως 27.01.2021 09:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
polski:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów.

english:
It is forecast roads and pavements icing caused by freezing of the surface after precipitation. The minimum temperature from -4°C do -2°C and ground minimum temperature from -5°C to -2°C.

BE AWARE of widespread ice or/and snow on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA