סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 25.01.2021 06:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Brabant
עד 25.01.2021 07:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Hainaut / Henegouwen
עד 25.01.2021 07:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Liège / Luik
עד 25.01.2021 06:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Limburg / Limbourg
עד 25.01.2021 05:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 25.01.2021 07:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Namur / Namen
עד 25.01.2021 07:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 25.01.2021 07:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 25.01.2021 06:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

חופים:
Belgische Küste
עד 25.01.2021 06:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Deze ochtend vallen er nog tijdelijk sneeuwbuien in het noordoosten van het land. Het is dus opletten voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken elders. Vanavond bereikt een nieuwe storing ons land vanuit het zuidwesten met in de meeste streken sneeuw of smeltende sneeuw. Dit kan aanleiding geven tot een (bijkomende) sneeuwlaag van 1 tot 4 cm.

français:
Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se mefier des chaussees rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des regions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplementaire) de 1 a 4 cm sera possible. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA