Hulp (Algemene ondersteuning bij het gebruik van de Meteoalarm website)

Het Europese niveau
Het landen niveau
Regionale informatie
De Bron van de informatie (de oorsprong)
Proxyservers

1. Het Europese niveau, “De homepagina van de website” (Eerste niveau)

Hier vind u de Europese geografische kaart. Deze kleurrijke kaart geeft u een eerste en snelle indruk van de actuele en/of de verwachte alarmeringsituatie in Europa. Het toekennen van de kleuren van het waarschuwingsniveau geschiedt zo éénduidig en consistent als mogelijk en wordt niet gehinderd door landsgrenzen binnen het gebied waarover METEOALARM informatie over geeft. De kleur toewijzing geschiedt volgens een door de diverse nationale weerdiensten van de deelnemende landen vastgestelde gezamenlijke methodiek en is gerelateerd aan de verwachte schade en impact veroorzaakt door het weer.

1.1 De statische informatie op de website bekijken in uw eigen taal
U kunt de taal wilt instellen door met de muis rechtsboven in het beeld op het “change language” keuzemenu te klikken.

1.2 De betekenis van de kleuren
De precieze betekenis van de waarschuwingskleuren kunt u vinden door linksonder in het beeld een kleur aan te klikken.

Een verklarende lijst van de kleuren:


Grijs:
Niet deelnemende landen

Wit:
Landen met verouderde, verdachte of onvolledige informatie

Green:
Geen speciale oplettendheid is vereist

Geel:
Potentieel gevaar bij weergevoelige activiteiten

Oranje:
Potentieel gevaar voor iedereen

Rood:

Extreem gevaar voor iedereen

1.3 De betekenis van de weer symbolen (weerparameters)

Gemakkelijk te begrijpen symbolen geven de weerparameters aan waarvan verwacht wordt dat deze gevaarlijke situaties zullen veroorzaken. De betekenis van deze symbolen/parameters wordt onderin het beeld verklaard. Op het rechterdeel van de homepagina ziet u een tabel met alle deelnemende landen en hun actuele waarschuwingen + de daarbij behorende weerparameters (symbool + kleur). Wanneer er sprake is van een niet gedefinieerde weerparameter voor een bepaalde waarschuwing, wordt er een vierkant met een diagonale schuine streep(slash) getoond.

1.4 Selecteren van weerparameters

Als u zichzelf slechts wil informeren over de waarschuwingsituatie van één enkele weerparameter (b.v. wind of regen) kan dit door deze parameter te selecteren via het keuzemenu dat onderin het beeld te vinden is bij “awareness type”. Denk eraan dat sommige parameters, zoals b.v.: lawines, bos- en heidebranden, extreme temperaturen en kustgebeurtenissen niet door alle landen worden gebruikt.

1.5 Vandaag en morgen en de tijdstempel van de informatie
Het Meteoalarm system biedt u de mogelijkheid informatie op te vragen voor “vandaag” of “morgen” door een keuze te maken onderin het beeld van de homepagina. Vandaag en morgen zijn gerelateerd aan de “Middel Europese Tijd”(MET = UTC+1) en de “ Middel Europese Zomertijd”(MEZT = UTC +2). Voor Nederland en België zijn deze tijden identiek aan de in ons land geldende tijd

1.6 Hoe oud is de informatie
U vindt een tijdstempel dat het moment van de informatie-update aangeeft in de hoek linksboven in het beeld van de Europese kaart. Deze tijdstempel geeft de datum en tijd (MET of MEZT) van de opgevraagde meteoalarm informatie aan.

1.7 Hoe eventueel een probleem met verouderde informatie oplossen

Wanneer de meteoalarm informatie niet geupdate wordt op uw computer kunt u deze proberen te vernieuwen door de F5 toets in te drukken (één van de functietoetsen bovenaan uw toetsenbord). Wanneer ook dat niet helpt controleer dan uw internet verbinding. Of misschien heeft u een probleem met uw “cache” geheugen ? Probeer dan het “cache geheugen” te schonen.


2. Het landen niveau (tweede niveau van de website)

Elk land is op de Europese overzichtskaart ingekleurd in overeenstemming met het hoogste waarschuwingsniveau dat ergens in het land is toegekend. Op de geografische kaarten van het individuele land zijn de waarschuwingsdetails terug te vinden.

Het landen niveau op de website kunt u vinden door op de Europese kaart van de homepagina op het land van uw keuze te klikken. Ook kunt u in de tabel aan de rechterzijde van de homepagina op de vlag van het desbetreffende land klikken.

2.1 Landen informatie
Op de geografische kaart van een deelnemend land zijn de regio’s van het land te zien, samen met de aan die regio’s toegekende waarschuwingniveaus (kleuren). Beginnend vanaf de kleur oranje en voor sommige landen al vanaf de kleur geel, wordt er een symbool (pictogram) aan de regio toegevoegd dat het weerfenomeen (weerparameter) aanduidt waarvoor wordt gewaarschuwd. Wanneer er sprake is van meerdere symbolen voor één en dezelfde regio (met een maximum van drie) dan wordt dat duidelijk wanneer u met de muis over de regio’s beweegt. Deze zogenaamde “mouse over” functie laat de naam van de regio samen met de symbolen zien in de linker bovenhoek van de geografische kaart. Uiteraard kunt u al deze informatie ook in de overzichtstabel van de webpagina terugvinden.

Onderaan deze webpagina staat een legenda met de volledige set van symbolen (weerfenomenen) waarvoor het land in kwestie waarschuwingsniveaus toekent in het Meteoalarm systeem.

Ook op het “landen niveau” kunt u de keuze maken voor informatie over “vandaag” of “morgen” door dat aan te geven middels het “periode” keuzemenu.

Door aan de rechterzijde van het scherm op het logo van de Meteorologische dienst (de bron van de nationale waarschuwingsinformatie in Meteoalarm) te klikken wordt u naar de homepagina van de website van deze dienst of naar hun waarschuwingspagina’s doorgelinkt.


3 Regionale informatie (derde niveau van de website)

Wanneer u binnen het landen niveau van de website op de geografische kaart op de regio van een land klikt komt u daarna terecht bij de regionale informatie van dat land. Dit geeft nog meer details over waarschuwingssituatie voor die regio.

3.1 Tijdsas- en intensiteitinformatie en achtergrondfoto’s

Vanaf het waarschuwingsniveau Oranje en voor de meeste deelnemende landen al vanaf niveau Geel, wordt er voor elke regio aanvullende informatie gegeven. Zoals een “tijdas” die de periode aangeeft waarin de weergebeurtenis volgens de verwachting zal plaatsvinden. Sommige landen geven daarnaast in hun regionale informatie ook intensiteitinformatie mee, zoals de verwachte windsnelheid, sneeuw- of regenhoeveelheden, of de zichtwaarden in geval van mist. Ook is de betreffende weerparameter (pictogram) en het waarschuwingsniveau (de kleur) zichtbaar bij deze regionale informatie, echter nu met op de achtergrond een foto bedoeld om een beeldende indicatie te geven van het verwachte weer en de daarbijbehorende impact. Op die manier hopen we anticiperend gedrag op te wekken bij het gebruik van de website.

3.2 Meer dan één waarschuwingsparameter per regio
Als een bepaalde regio meer dan één waarschuwingsparameter heeft vindt u hier deze informatie voor elke parameter terug (maximaal 3).

3.3 Details over waarschuwingen op de website van de nationale meteorologische diensten
Rechtsonderin het scherm vind u het logo van de verantwoordelijke nationale meteorologische dienst. Wanneer u op dat logo klikt wordt u doorgelinkt naar de homepagina of de waarschuwingspagina van die dienst. Daar kunt u de volgende informatie vinden: Waarschuwing tekstberichten, uitleg over de systematiek van de kleurtoewijzing, aanvullende gegevens en waarnemingen gerelateerd aan het verwachte gevaarlijke of extreme weer.


4. De Bron van de informatie (de oorsprong) en het intellectuele eigendom van de informatie
  • De nationale meteorologische diensten van alle deelnemende landen zijn verantwoordelijk voor het leveren en de weergave van hun waarschuwingsinformatie in het Meteoalarm systeem. De waarschuwingsniveaus met de daaraan gerelateerde symbolen en de andere hieraan gerelateerde detailinformatie kent zijn oorsprong bij deze diensten.
  • De dynamische informatie afkomstig van alle nationale meteorologische diensten met alle daaraan gerelateerde informatie en andere zaken op hun eigen (nationale) webservers, die door middel van doorlinken vanuit Meteoalarm bereikbaar zijn, blijven onder volledige verantwoordelijkheid en in intellectueel eigendom van de nationale meteorologische dienst van herkomst.
  • Het Meteoalarm systeem vormt het kader om al deze Europese meteorologische waarschuwingsinformatie te verzamelen, te ordenen en te presenteren. Deze collectieve databank en de grafische weergave met alle eigenschappen, zoals software en hardware zijn in eigendom van Eumetnet = Het netwerk van samenwerkende Europese Meteorologische Diensten.
  • De Oostenrijkse nationale meteorologische dienst (ZAMG = Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik) is door Eumetnet verantwoordelijk gesteld om het operationele Meteoalarm systeem en de daarbijbehorende webservers te beheren en te onderhouden.
  • Gebruikers van de website worden verondersteld de “Bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van Meteoalarm” te hebben gelezen en daarmee akkoord te zijn gegaan. U vind de verwijzing naar deze bepalingen en voorwaarden in het bovenste deel van de homepagina van onze website.

5. Proxyservers
  • De diverse soorten Proxy mechanismen (Client browser, dedicated of transparant company/ISP proxies, firewalls of gateways met proxy functionality) kunnen invloed hebben op de actualiteit van de weergegeven inhoud van onze website, www.meteoalarm.eu
  • Meteoalarm zelf houdt de beelden gedurende maximaal 10 minuten in het cache geheugen, de geografische kaarten worden elke 20 minuten opnieuw opgebouwd en zijn dan samengesteld met de laatst beschikbare informatie (zie ook het tijdstempel op de kaarten). Wanneer de weergegeven tijdsaanduiding (tijdstempel) verouderd blijft, neem dan bij voorkeur contact met uw eigen beheerder op.
Taalkeuze:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA