Help (Generell veiledning i bruk av METEOALARM nettsted)

Europeisk nivå
Nasjonalt nivå
Distriktsinformasjon
Opprinnelig informasjonskilde
Proxy Servers


1. Europeisk nivå. “METEOALARMs hjemmeside”( 1. nivå) )

Her finner du det geografiske Europakartet. Dette fargekartet vil gi deg den første, raske oversikt over omfanget av eventuelt farlig vær i Europa. Fargeleggingen er så enhetlig og beskrivende som mulig over hele det europeiske METEOALARM området. Fargeangivelsene har relasjon til farene for skader og ødeleggelser som kan oppstå..

1.1. Nettsiden (statisk) på ditt språk
Dersom du ønsker å skifte til språk, kan du velge det språket du vil ha ved å klikke i ”rullegardinmenyen” øverst til høyre på siden, og velge det språket du ønsker.

1.2. Hva betyr fargene på kartet?
Den korrekte forklaring på hva fargene på kartet betyr kan du finne ved å klikke på farge teksten nederst til venstre på denne siden.

Kort oppsummering om fargekodene:

Grå:
Land som ikke er med

Hvit:
Gammel eller mistenkelig informasjon (data)

Grønn:
Ingen spesielle tiltak eller oppmerksomhet er nødvendig pga været

Gul:
Mulig fare under spesielle forhold/aktiviteter

Oransje:
Mulig fare for alle

Rød:
Stor fare for alle

1.3 Hva betyr symbolene (værparametrene)?
Lett forståelige symboler for å definere værforhold som kan forårsake fare. Værelementene (værparametrene) og de tilhørende symbolene er forklart nederst på hjemmesiden. På høyre del av hjemmesiden er en tabell med oversikt over alle de deltakende land og væradvarslene som gjelder, illustrert med symbol og farge for den aktuelle værsituasjonen..

1.4 Valg av symboler
Dersom du bare ønsker å få faremeldinger kun om utvalgte værelement, kan du velge disse med ”scrollbar”. Legg merke til at noen værelement (værparametre), som for eksempel snøskred, skogbrann, ekstrem temperatur og kysthendelser ikke er med i meldingene fra alle land.

1.5 I dag eller i morgen og system for informasjonstid
METEOALARM systemet gir deg valget mellom væradvarslene for i dag eller for i morgen over hele Europa. Du kan gjøre valget vha ”scrollbar” i vinduet i nedre del av hjemmesiden. Skiftet mellom i dag og i morgen skjer ved midnatt er etter sentral europeisk tid (CET=UTC+1 time). Når sommertid gjelder (CEST=UTC+2timer).

1.6 Hvor gammel er informasjonen
Et merke I øverste venstre hjørne av Europakartet viser siste oppdateringstidspunkt, dato og klokkeslett (CET eller CEST) for meldingene i METEOALARM systemet

1.7 Hvordan oppdatere eventuelle gamle meldinger
Dersom ikke METEOALARM medlingene automatisk blir oppdatert på PC-en din kan du forsøke å oppdatere ved å trykke F5. Dersom det ikke hjelper bør du sjekke om internettforbindelsen er koplet opp, eller om det kan være et ”cache” problem.

2. Nasjonalt nivå (2. nivå)

Fargen for den høyeste fareklassen det er sent væradvarsel for, vil fargelegge hele landet på Europakartet. Når nasjonskartet er valgt kommer det opp mer detaljer om advarselene for det enkelte land.

Nasjonskartet velges med museklikk på landet det gjelder, eller på flagget i oversiktstabellen på høyre side av hjemmesiden.

2.1 Informasjon om det enkelte land
Nasjonskartene viser distriktsinndelinger (i Norge fylker eller områder av disse) og fareklassene for de respektive advarslene. Fra oransje klasse (for noen land fra gul klasse) og angis fenomenet med et symbol i hvert distrikt. Hvis det benyttes flere symbol (maksimum 3) kommer disse opp ved å føre musen over området. Mus over funksjonen viser dessuten navnet på distriktet, og det aktuelle værsymbolet i øverste venstre hjørnet av kartet. Også på nasjonsnivået er det en oversiktstabell for alle varslingsdistriktene (fylkene), med angivelse av fareklasse og værsymbol.

Museklikk på (NMS-logo), det nasjonale meteorologiske instituttets logo, (dvs. kilden for væradvarslene som gjelder for landet), vil linke til instituttets egen nettside.

3. Distriktsinformasjon (3. nivå)

Museklikk på et distrikt (fylke) gir mer utfyllende og detaljert informasjon om som gjelder for væradvarslene for distriktet.

3.1 Tidslinje, informasjon om intensitet og bakgrunnsbilder
Fra oransje farenivå (for de fleste land allerede fra gult farenivå) blir det gitt forskjellig utfyllende informasjon. Det kan f.eks. være en tidslinje som angir i hvilket tidsrom værfenomenet vil finne sted. I somme land meldes her også om f.eks. vindstyrke, nedbørsmengder eller om hvor tett tåken er. Værelement og fargenivå for farenivået blir vist sammen med bakgrunnsbilder som bedre illustrer værforholdene og den betydning de kan ha for mulige farer.

3.2 Mer enn en parameter for hvert distrikt
Dersom det i et distrikt er mer enn ett værfenomen som representerer en fare, blir det gitt melding om hvert av fenomenene.
.
3.3 Detaljer om faremeldingene på NMS (det nasjonale meteorologiske institutt) nettside
Nederst på høyre side er NMS logo. Klikker du på logoen kommer du til den nasjonale meteorologiske institutts hjemmeside for informasjon om vær, værvarsler, spesielle meteorologiske faremeldinger og advarsler.

4. Opprinnelig informasjonskilde og eiendomsrettigheter
  • De nasjonale meteorologiske tjenestene (NMS) i alle de deltakende land er ansvarlige for å levere sine væradvarsler for innhenting og presentasjon i Meteoalarm. Advarselsnivået presentert i Meteoalarm sammen med de relaterte værsymbol og annen mer detaljert informasjon er utgitt av den nasjonale meteorologiske institusjon.
  • All dynamisk Meteoalarm informasjon, opprinnelig fra den nasjonale meteorologiske tjenesten, med relatert tilleggsinformasjon og presentasjon på nasjonale web servere linket mot Meteoalarm er under fullt ansvar og eiendomsrettighet til det NMS som har utgitt informasjonen.
  • Meteoalarm systemet gir rammeverket for å presentere all den innsamlete informasjonen om meteorologiske farer (meteorologiske advarsler) i Europa.. Denne kollektive databasen og grafiske system med all funksjonalitet, slik som programvare og maskinvare eies av Eumetnet - Nettverket for de europeiske nasjonale meteorologiske institusjonene.
  • EUMETNET har gitt den nasjonale østerriske meteorologiske tjenesten ((ZAMG = Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik) har fått ansvaret for å gi ”support” og vedlikeholde det operasjonelle Meteoalarm system og tilhørende web server(e).
  • Brukere av nettstedet er antatt å ha lest og akseptert alle forhold og betingelser for bruk av nettstedet Meteoalarm. Du finner linken til Betingelser for bruk øverst på inngangssiden (hjemmesiden).
5. Proxy Servers
  • Alle typer proxy mekanismer (klinet browsere, dediserte og transparente bedrifts-proxier (ISP), brannmurer og inngangsporter med proxy- funksjonalitet) kan forstyrre aktualitet av, og vist innhold på www.meteoalarm.eu
  • Meteoalarm vil selv lagre bildene i maksimum 10 minutter, kartene blir laget hvert 20 minutt (se tidsmerke på kartene). Kontakt administratoren din hvis vist tid er utgått.
Velg språk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA