Pomoc (ogólna pomoc dla użytkownika strony METEOALARM)
  1. Europa
  2. Kraj
  3. Informacja o regionie kraju
  4. Źródło informacji
  5. Serwery proxy

1. Poziom europejski “Strona domowa stron internetowych” (1-szy poziom)

W tym miejscu znajduje się geograficzna mapa Europy. Ta kolorowa mapa umożliwi pierwsze i bardzo szybkie uzyskanie informacji nt. aktualnej i/lub spodziewanej sytuacji zagrożenia zjawiskami meteorologicznymi w całej Europie. Przedstawione kolory będą w jak największym stopniu zrozumiałe i spójne, przecinając granice państw w ramach europejskiej domeny system METEOALARM. Nadanie koloru związane jest z przewidywanym stopniem zgrożenia zjawiska, określającym możliwe szkody i skutki jego wystąpienia.

1.1 Nieruchome (statyczne) informacje na stronie w Waszym języku
Można zmienić język klikając na “change language – zmień język” w pasku narzędzi po prawej stronie powyżej.

1.2 Znaczenie kolorów
Można znaleźć dokładne wyjaśnienie kolorów w ostrzeżeniach klikając na legendę kolorów w dolnej, lewej części niniejszej strony.

Wyjaśnienie kolorów (podsumowanie):

Biały:
Brak danych, dane niepełne, nieaktualne lub niewiarygodne.

Zielony:
Nie są wydawane ostrzeżenia meteorologiczne.

Żółty:
Przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pomarańczowy:
Przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy być świadomym zagrożeń, które mogą okazać się nieuniknione i stosować się do wszelkich komunikatów wydanych przez władze.

Czerwony:
Przewidywane jest wystąpienie bardzo groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy być przygotowanym na nadzwyczajne zalecenia i środki.

1.3 Znaczenie symboli, czyli zjawisk meteorologicznych
Łatwe do zrozumienia symbole określają zjawiska meteorologiczne, które mogą spowodować zagrożenie. Znaczenie symboli wyjaśnione jest w dolnej części strony domowej. W prawej części strony domowej znajduje się tabela zawierająca wszystkie kraje biorące udział w programie, ich aktualny stan zagrożenia oraz związane z nim zjawisko meteorologiczne (symbol + kolor). Jeśli w ostrzeżeniu nie podano rodzaju zjawiska, to na mapie przedstawiany jest kwadrat z ukośną kreską.

1.4 Filtrowanie symboli
Jeśli sam chcesz poinformować się o zagrożeniu dotyczącym konkretnego zjawiska, to możesz to uczynić wybierając go z “rodzaju zagrożeń” w pasku przesuwania. Należy pamiętać, że niektóre zjawiska, takie jak np. lawiny, pożary lasu, temperatury ekstremalne czy zjawiska strefy brzegowej nie są podawane przez wszystkie kraje uczestniczące w programie.

1.5 Dzisiaj czy jutro (dzień bieżący czy następny?) a system informacji czasowej
System Meteoalarm proponuje uzyskanie informacji o zagrożeniach występujących w całej Europie w dniu bieżącym lub następnym. Można wybrać jedną z tych dwóch opcji zmieniając na pasku “display” w dolnej części strony domowej. Informacje przedstawiane są w czasie środkowoeuropejskim (CET = UTC+1), a w lecie środkowoeuropejskim czasie letnim (CEST = UTC+2).

1.6 Aktualność informacji
W lewym, górnym rogu mapy Europy można znaleźć znacznik czasowy, podający ostatnią aktualizację systemu informacyjnego Meteoalarm, jej datę i godzinę (w czasie CET lub CEST)

1.7 W jaki sposób stwierdzić, że informacje są nieaktualne
Jeśli informacji z systemu Meteoalarm nie można zaktualizować na Twoim komputerze, to możesz spróbować uaktualnić je wybierając klawisz F5. Jeśli operacja się nie uda, to należy sprawdzić, czy połączenie internetowe jest nadal aktywne lub, czy nie występują problemy ze skrytką (spróbuj opróżnić skrytkę).

2. Poziom kraju (drugi poziom)

Kolor odpowiadający najwyższemu stopniowi zagrożenia przewidywanemu dla poszczególnych regionów danego kraju będzie pokrywał na mapie Europy całą powierzchnię tego kraju. Na mapie kraju można znaleźć konkretne szczegóły, dotyczące sytuacji zagrożenia w każdym z uczestniczących krajów. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji zagrożenia w wybranym kraju można znaleźć na poziomie mapy regionów tego kraju. Do danych tych można dotrzeć klikając na mapie Europy na wybrany kraj lub na jego flagę w tabeli w prawej części strony domowej.

Można wejść na mapę kraju klikając na konkretny kraj na mapie geograficznej Europy, lub klikając na flagę kraju w tabeli po prawej stronie strony domowej.

2.1 Informacje krajowe.
Na mapie kraju będą widoczne regiony i stopnie zagrożenia dla tych regionów. Dla stopni zagrożenia poczynając od oznaczonych kolorem pomarańczowym, a dla niektórych krajów już od koloru żółtego, prezentowany jest na mapie regionów symbol zjawiska, którego dotyczy ostrzeżenie. Jeśli dla jednego regionu występuje więcej niż jeden symbol, (maksymalnie mogą być trzy), to można to zauważyć przesuwając myszką po mapie regionów wybranego kraju. Funkcja “przesuwania myszką” pokaże nazwę regionu wraz z wyznaczonym(i) symbolem(ami) w górnym, lewym rogu mapy geograficznej. W tej zakładce znajduje się również tabela ze wszystkimi regionami kraju, stopniami zagrożenia wraz z odnoszącymi się do nich symbolami (zjawiskami).


W legendzie, w dolnej części tej strony można znaleźć pełny wykaz symboli zjawisk meteorologicznych, dla których dany kraj wyznacza stopnie zagrożenia.

I tym razem można wybrać informacje o zagrożeniach na dzień bieżący lub następny, wybierając “display” w pasku narzędzi.

Klikając na logo narodowej służby meteorologicznej (źródło krajowych informacji o zagrożeniach) uzyska się połączenie z serwerami stron domowych tej służby lub stronami o ostrzeżeniach.

3. Informacje regionalne (3. poziom)

Kliknięcie na wybrany region danego kraju wyświetla szczegółowe informacje z ostrzeżenia wydanego dla tego obszaru.

3.1 Informacje o czasie wystąpienia i intensywności zjawiska oraz obrazy tła
Poczynając od poziomu pomarańczowego ostrzeżenia, a dla większości krajów już od żółtego, można znaleźć dla każdego regionu dodatkowe informacje dot. ostrzeżeń. Podobnie do pozycji “timeline”, w której podaje się termin spodziewanego zdarzenia, niektóre kraje mogą dodać jego intensywność na poziomie regionu, jak prędkość wiatru, przyrost pokrywy śnieżnej lub wysokość opadów deszczu czy gęstość mgły. I znowu widoczny jest symbol zjawiska i kolor stanu zagrożenia, które pokazane łącznie na tle mapy dają bardziej realistyczny obraz i wskazówkę dot. pogody i jej spodziewanych skutków, przynaglając do odpowiedniego przygotowania się.

3.2 Więcej informacji nt. zjawiska dla danego region.
Jeśli dla danego regionu w ostrzeżeniu przewidywane jest więcej niż jedno zjawisko, to można znaleźć szczegółowe informacje oddzielnie dla każdego przewidywanego zjawiska.

3.3 Szczegóły ostrzeżeń na stronie domowej narodowej służby meteorologicznej
W prawej, dolnej części strony znajduje sie logo narodowej służby meteorologicznej. Klikając na logo uzyskuje się połączenie ze stroną domową narodowej służby meteorologicznej lub jej stronami dot. ostrzeżeń, na których można znaleźć: teksty ostrzeżeń, wyjaśnienie dot. strategii wyznaczania kolorów oraz wszelkie dodatkowe obserwacje związane ze spodziewanymi niebezpiecznymi lub ekstremalnymi warunkami meteorologicznymi
.
4. Źródło informacji (pochodzenie) oraz prawa własności intelektualnej informacji
  • Narodowe służby meteorologiczne ponoszą pełną odpowiedzialność za bieżące informacje dostarczane przez nie w ramach systemu Meteoalarm, oraz za wszelkie dodatkowe informacje i prezentacje zawarte na stronach internetowych, do których jest połączenie poprzez system Meteoalarm. Posiadają jednocześnie pełne prawo własności intelektualnej.
  • Austriacka Narodowa Służba Meteorologiczna (ZAMG = Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik) została wyznaczona przez EUMETNET do wspierania i operacyjnego utrzymywania systemu Meteoalarm oraz jego serwera(ów).
  • Zakłada się, że użytkownicy strony internetowej przeczytali i akceptują wszystkie warunki związane z korzystaniem ze strony Meteoalarmu. Link do naszych warunków można znaleźć w górnej części strony wejściowej (strona domowa).

5. Serwery proxy
  • Każdy rodzaj mechanizmu proxy (przeszukiwarka klienta, dedykowana i przejrzysta firma/proxy ISP, zapory i bramy z funkcjonalnością proxy) może wpływać na aktualność i zawartość strony www.meteoalarm.eu.
  • W systemie Meteoalarm przechowuje się zdjęcia maksymalnie przez 10 min., a mapy tworzone są co 20 minut (patrz oznaczenia czasu na mapach). Jeśli wyświetlony czas jest nieaktualny, to nalezy skontaktować się z administratorem.
Zmień język:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA