Pomoc (Stručné vysvetlivky pre použitie stránky METEOALARM)

Európa
Štát
Región štátu
Zdroj informácií
Proxy servery

1. Európa "Domovská stránka" (prvá úroveň)

Zobrazuje sa tu geografická mapa celej Európy. Farba mapy poskytuje prvú a veľmi rýchlu informáciu o aktuálnej alebo očakávanej nebezpečnej situácii v jednotlivých európskych krajinách. Použitá farba na jednotlivé susedné oblasti európskej domény METEOALARM je pokiaľ možno logicky previazaná. Priradenie farby zodpovedá predpokladaným následkom a škodám.

1.1 Informácie na stránke vo vašom jazyku
Ak chcete zmeniť jazyk na iný, kliknete myšou na ponukový panel umiestnený v pravej hornej časti stránky.

1.2 Význam farieb
Presný význam farieb použitých pri výstrahách sa dá nájsť kliknutím na legendu farieb (dolná ľavá časť ) tejto stránky.

Význam jednotlivých farieb:

Biela:
Chýbajúce, nedostatočné, zastaralé alebo nehodnoverné údaje.

Zelená:
Počasie si nevyžaduje špeciálnu pozornosť.

Žltá:
Počasie je potenciálne nebezpečné. Meteorologické javy, ktoré sú predpovedané, nie sú nezvyčajné, ale buďte opatrní ak chcete vykonávať aktivity, ktoré sú závislé od počasia. Informujte sa o očakávaných meteorologických podmienkach a nevystavujte sa zbytočnému riziku.

Oranžová:
Počasie je nebezpečné. Sú predpovedané nebezpečné meteorologické javy. Je dosť pravdepodobné, že nastanú materiálne škody, zranenia, či dokonca straty na životoch. Buďte veľmi ostražití a pravidelne sa podrobne informujte o očakávaných meteorologických podmienkach. Buďte si vedomí rizika, ktoré môže byť neodvratné. Dodržiavajte všetky pokyny vydané zodpovednými orgánmi.

Červená:
Počasie je veľmi nebezpečné. Sú predpovedané výnimočne intenzívne meteorologické javy. Je pravdepodobné, že nastanú veľké materiálne škody, v mnohých prípadoch spojené s hrozbou vážnych zranení a strát na životoch, ktoré sa môžu vyskytnúť na rozsiahlejšom území. Často sa podrobne informujte o očakávaných meteorologických podmienkach a rizikách. Za každých okolností dodržiavajte príkazy a odporúčania zo strany vašich zodpovedných orgánov, buďte pripravení na mimoriadne opatrenia.


1.3 Význam symbolov (meteorologické javy)
Očakávané nebezpečné meteorologické javy sú znázornené ľahko zrozumiteľnými symbolmi. Symboly/javy sú vysvetlené v spodnej časti stránky. V pravej časti stránky je tabuľka so všetkými zúčastnenými krajinami, aktuálne vydanými výstrahami a príslušnými stupňami nebezpečenstva (symbol a farebný štvorec). Ak ide o výstrahu na jav, ktorý nie je priamo definovaný, je štvorec pre symbol prešktnutý.

1.4 Filtrovanie symbolov
Ak chcete byť informovaní len o niektorých typoch rizík, môžete si ich vybrať v zozname „Nebezpečné javy“. Získate tak informácie len o výstrahách na konkrétny vybratý jav. Treba mať na zreteli, že niektoré javy ako napr. lavíny, lesné požiare, extrémne teploty a pobrežné javy, nie sú sledované vo všetkých zúčastnených krajinách.

1.5 Dnešok alebo zajtrajšok a systémový čas
Systém meteoalarm ponúka zmožnosť voľby informácie o nebezpečnom jave na území Európy pre dnešný alebo zajtrajší deň. Výber uskutočníte stlačením tlačítok nad mapou Európy pri nadpise „Zobraz“. Štandardne sa používa stredoeurópsky čas, SEČ=UTC+1, ak je v platnosti letný čas, tak letný čas LSEČ=UTC+2.

1.6 Aktuálnosť informácie
Údaj o poslednom obnovení obrazovky sa dá nájsť v ľavom hornom rohu mapy Európy. Je tu zobrazený čas v SEČ/LSEČ a dátum platnosti informácie.

1.7 Čo robiť pri zastaralých informáciách
Ak informácia z meteoalarmu nie je vo vašom počítači aktuálna, skúste obnoviť zobrazené údaje pomocou klávesy F5. Ak k obnoveniu nedôjde, skontrolujte svoje pripojenie na internet, prípadne problémy s dostatočnou operačnou pamäťou počítača (napr. uvoľnenie pamäti cache).


2. Štát (druhá úroveň)

Zafarbenie celého štátu na mape Európy je určené najvyšším stupňom zafarbenia niektorého jeho regiónu. V druhej vrstve - úroveň štátu - sa zobrazujú špecifické detaily súvisiace s nebezpečnou poveternostnou situáciou v príslušnej zúčastnenej krajine.

K druhej vrstve sa dostanete kliknutím myšou na vybranú krajinu na geografickej mape Európy, alebo tiež kliknutím na vlajku krajiny v pravej časti domovskej stránky.

2.1 Informácie z územia zvoleného štátu
Mapa krajiny obsahuje regióny a stupne nebezpečenstva vyhlásené pre tieto regióny. Od oranžového stupňa nebezpečenstva (v niektorých krajinách už od žltého) je do mapky umiestnený symbol zobrazujúci nebezpečný jav platný pre konkrétny región. Ak je pre región priradených viacero symbolov, (najviac je však možné použiť 3 symboly), tieto sa objavia pri ďalšom pohybe myšou nad daným regiónom. V ľavom hornom rohu mapy sa zároveň zobrazí aj meno regiónu nasledované zoradenými symbolmi. Vedľa mapy je tiež prehľadná tabuľka regiónov s platnými symbolmi a stupňami nebezpečenstva.

V legende na spodnej časti stránky je prehľad všetkých symbolov používaných v danej krajine.

Opäť sa tiež dá zobraziť mapa pre dnešný / zajtrajší deň.

Ak kliknete na logo národnej meteorologickej služby, ktorá je zdrojom výstražných informácií, budete presmerovaní na domácu stránku alebo na stránku s výstrahami tejto služby.


3. Región štátu (tretia úroveň)

Ak kliknete na jeden z regiónov krajiny, dostanete sa do vrstvy obsahujúcej ďalšie podrobnosti o situácii v tomto regióne.

3.1 Doba platnosti, intenzita javu a obrázky na pozadí
Od oranžovej úrovne nebezpečného javu a vo väčšine krajín už od žltej úrovne, sú pre každý región uverejnené ďalšie informácie o nebezpečnom jave. Ide o čas predpokladaného výskytu tohto javu, v niektorých krajinách tiež informácie o intenzite tohto javu ako napr. rýchlosť vetra, očakávané množstvo zrážok, nového snehu, dohľadnosť pri hustej hmle, atď. Znovu sa zobrazí symbol a farba zodpovedajúca stupňu nebezpečenstva. Na pozadí sa objavia ako ilustrácia obrázky možných následkov tohto javu.

3.2 Viac nebezpečných javov v jednom regióne
Ak sa pre región očakáva viac nebezpečných javov, o každom jave sa dá nájsť informácia samostatne.

3.3 Podrobnosti na internetovej stránke národnej meteorologickej služby
V pravej dolnej časti je umiestnené logo národnej meteorologickej služby, ktorá informácie poskytla. Kliknutím na toto logo sa presmeruje spojenie na domácu stránku alebo stránku s výstrahami tejto národnej služby. Tu je možné nájsť podrobný text výstrahy, vysvetlenie požitých farieb a iné relevantné informácie súvisiace s očakávanými nebezpečnými javmi alebo extrémami počasia.

4. Zdroj (pôvod) informácií a duševné vlastníctvo
  • Zodpovednosť za poskytnutie výstrah do systému METEOALARM majú jednotlivé národné meteorologické služby zapojené do systému. Stupne nebezpečenstva, použitie symbolov a ďalšie podrobnejšie informácie boli vydané týmito meteorologickými službami.
  • Všetky dynamické informácie METEOALARMU pochádzajúce z národných meteorologických služieb, vrátane dodatočných údajov a odkazov na iné internetové stránky, sú duševným vlastníctvom týchto meteorologických služieb a tieto sú za ne aj plne zodpovedné.
  • Systém METEOALARM poskytuje rámec pre prezentáciu všetkých takto zozbieraných informácií o možnom nebezpečenstve. Táto zberná databáza a grafický systém s celým vybavením (softvér a hardvér) sú vo vlastníctve Eumetnet = Sieť európskych meteorologických služieb.
  • Rakúska národná meteorologická služba ZAMG je Eumetnetom poverená udržovaním a spravovaním prevádzky systému METEOALARM a jeho internetových serverov.
  • Predpokladá sa, že užívatelia internetovej stránky sa oboznámia a stotožnia s obsahom textu Pravidlá a Podmienky (Terms and Conditions), ktorý súvisí s využívaním internetovej stránky METEOALARMu. Odkaz na tento text je v hornej časti obrazovky domovskej stánky.

5. Proxy servery
  • Nastavenie internetového pripojenia užívateľa (internetový prehliadač, proxy poskytovateľa internetu, firewally alebo brány s funkciou proxy) môže ovplyvniť aktuálnosť zobrazovaného obsahu www.meteoalarm.eu
  • Obrázky sú uchovávané METEOALARMom max. 10 min, mapy sú tvorené každých 20 min, (pozri časový údaj na mape). Ak nie je zobrazený aktuálny čas, kontaktujte svojho administrátora.
Zmeň jazyk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA