Temperatura mora 25.03.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 14 15
Crikvenica A 14.0 13.8 13.6 13.8 13.7
Dubrovnik A 15.0 14.8 15.1 15.4 15.3
Hvar 15 15 15
Komiža 15 16 16
Krk 14 15
Malinska A 13.4 13.4 13.4 13.5 13.6
Mali Lošinj A 14.6 - - - -
Mljet-otvoreno more A 14.9 15.0 15.1 15.4 15.7
Mljet-Veliko jezero A 14.3 14.4 14.6 14.9 14.9
Mljet-Malo jezero A 14.3 14.4 14.5 14.8 15.0
Opatija A 12.6 12.5 12.6 12.6 12.5
Pula 14
Rab 13 14
Rovinj-Sv.Ivan n/p 12
Split 15 16
Šibenik 15 15
Zadar A -
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »