Parâmetro meteorológico:  
Mostrar:  

* Na Suécia, o símbolo de chuva corresponde a chuva forte e/ou cheias/nível elevado da água nos lagos.

Mais Informação:
SMHI

Avisos meteorológicos: Suécia

Boletins de Aviso - Pode encontrar informação detalhada nos relatórios de aviso emitidos para cada região. Selecione a região pretendida.

Gävleborgs inland
Até 27.01.2021 00:10 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: I Hälsingland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: In Hälsingland
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtland
Até 27.01.2021 00:10 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst norra Jämtland
Intensitet: 20-30 cm
Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly northern Jämtland
Intensity: 20-30 cm
Comment: In southern Jämtland, during Friday evening 5-15 cm. 

Norra Lapplandsfjällen
Até 27.01.2021 10:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
När: Fram till lördag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller nordostlig hård till mycket hård vind 18-22 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Kyleffekten är stark.

english:
When: Until Saturday morning
Where: In higher terrain
Intensity: East or northeast hard to very strong winds 18-22 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall that gives non-existent visibility. Locally, the cooling power is strong. 

Norrbottens kustland
Até 27.01.2021 05:00 CET
Neve/Gelo (Laranja)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 25-35 cm, i trakterna kring Piteå och söderut 40-50 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men intensiteten avtar. Från fredagskvällen åter kraftigt snöfall och blåsigt med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar under lördagen och drar bort lördag kväll.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 25-35 cm, in the areas around Piteå and south 40-50 cm
Comment: The snowing continues during Friday but the intensity decreases. From Friday evening again heavy snowfall and windy with fresh easterly wind about 10 m/s. The snowfall decreases during Saturday and move away Saturday night. 

Östergötland
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Roslagskusten
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
Até 27.01.2021 10:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
När: Fram till lördag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller nordostlig hård till mycket hård vind 18-22 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Lokalt kan kyleffekten vara stark.

english:
When: Until late Saturday morning
Where: In higher terrain
Intensity: East or northeast strong to very strong winds 18-22 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall that gives non-existent visibility. Locally, the cooling power can be strong. 

Sörmland
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Stockholm
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Upplandskusten
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Uppsala
Até 27.01.2021 10:15 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Västerbottens inland
Até 27.01.2021 05:00 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 20-30 cm, lokalt 40 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar tillfälligt i intensitet. Från kvällen åter kraftigt och lokalt även frisk nordostlig vind som kan orsaka snödrev och svåra siktförhållanden.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: 20-30 cm, locally 40 cm
Comment: The snowing continues during Friday but decreases temporarily in intensity. From the evening again strong and locally fresh northeast wind which can cause snow drifts and difficult visibility conditions. 

Västerbottens kustland
Até 27.01.2021 13:55 CET
Neve/Gelo (Vermelho)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Norra delen klass 3, södra delen fortsatt klass 2
Intensitet: Under natten 25-30 cm snö, i söder 20-25 cm snö, kombinerat med frisk till hård ostlig vind.
Kommentar: Snöfallet fortsätter fram till lördag kväll under minskad intensitet. Totalt 50-60 cm snö fram till lördag kväll.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: Northern part class 3, southern part continued class 2
Intensity: During the night 25-30 cm of snow, in the south 20-25 cm of snow, combined with fresh to strong easterly winds.
Comment: The snowfall continues until Saturday evening with reduced intensity. A total of 50-60 cm of snow until Saturday evening. 

Västernorrland
Até 27.01.2021 00:10 CET
Neve/Gelo (Laranja)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Främst i östra Ångermanland
Intensitet: 10-25 cm
Kommentar: Under fredagskvällen frisk ostlig vind ca 10 m/s. I Medelpad 5-15 cm.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: Mainly in eastern Ångermanland
Intensity: 10-25 cm
Comment: During Friday evening fresh easterly wind about 10 m/s. In Medelpad 5-15 cm. 

Coasts:
Bay of Bothnia
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: East or southeast 14-19 m/s. Night to Saturday decreasing. 

Central Baltic
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Avtagande lördag morgon.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Decreasing Saturday morning. 

Kategatt
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s. Night to Saturday decreasing. 

Até 27.01.2021 09:20 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: I norra delen
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Natt mot lördag åter sjunkande nivåer. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 75-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: In the northern part
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Night to Saturday levels are dropping again. The warning level in RH 2000 corresponds to 75-90 cm above mean sea level for this year. 

North Sea of Bothnia
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 15-19 m/s. Sent fredag kväll omslag till syd. Avtagande natt mot lördag.

english:
Comment: East or southeast 15-19 m/s. Late Friday night windshift to the south. Decreasing night to Saturday. 

Northern Baltic
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Avtagande lördag förmiddag.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Decreasing late Saturday morning. 

Sea of Aaland
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15 m/s. Night to Saturday decreasing. 

Skagerrak
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Avtagande lördag morgon.

english:
Comment: West or southwest 14-17 m/s. Decreasing Saturday morning. 

Até 27.01.2021 09:20 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: -
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Natt mot lördag åter sjunkande nivåer. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 80-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: -
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Night to Saturday levels are dropping again. The warning level in RH 2000 corresponds to 80-95 cm above mean sea level. 

South Sea of Bothnia
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: South 14-19 m/s. Night to Saturday decreasing. 

Southern Baltic
Até 27.01.2021 15:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15-17 m/s. Fredag kväll avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15-17 m/s. Friday evening decrasing. 

The Quark
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Avtagande natt mot lördag.

english:
Comment: East or southeast 14-17 m/s. Decreasing night to Saturday. 

The Sound
Até 27.01.2021 17:00 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 15 m/s. Fredag kväll avtagande.

english:
Comment: Southwest occasionally 15 m/s. Friday evening decreasing. 

Vänern
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15 m / s. Saturday morning decreasing. 

Waters of Gotland
Até 27.01.2021 20:55 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Avtagande lördag morgon.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Decreasing Saturday morning. 

Título:
Alterar Idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA