Nebezpečné javy:  
Zobraz:  

Viac informácií:
SMHI

Meteorologické výstrahy: Švédsko

Výstražné správy - Podrobné informácie o výstrahách pre konkrétny región. Vyberte príslušný región.

Dalarna
do 27.01.2021 00:10 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Från fredag förmiddag till fredag kväll
Var: Öster om Siljan
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: From Friday morning to Friday evening
Where: East of Lake Siljan
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Gävleborgs inland
do 27.01.2021 00:10 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: I Hälsingland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: In Hälsingland
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtland
do 27.01.2021 00:10 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst norra Jämtland
Intensitet: 20-30 cm
Kommentar: I södra Jämtland, under fredagskvällen 5-15 cm.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly northern Jämtland
Intensity: 20-30 cm
Comment: In southern Jämtland, during Friday evening 5-15 cm. 

Norra Lapplandsfjällen
do 27.01.2021 10:55 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
När: Fram till lördag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller nordostlig hård till mycket hård vind 18-22 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Kyleffekten är stark.

english:
When: Until Saturday morning
Where: In higher terrain
Intensity: East or northeast hard to very strong winds 18-22 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall that gives non-existent visibility. Locally, the cooling power is strong. 

Norrbottens kustland
do 27.01.2021 05:00 CET
Sneh/Ľad (Oranžová)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 25-35 cm, i trakterna kring Piteå och söderut 40-50 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men intensiteten avtar. Från fredagskvällen åter kraftigt snöfall och blåsigt med frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar under lördagen och drar bort lördag kväll.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 25-35 cm, in the areas around Piteå and south 40-50 cm
Comment: The snowing continues during Friday but the intensity decreases. From Friday evening again heavy snowfall and windy with fresh easterly wind about 10 m/s. The snowfall decreases during Saturday and move away Saturday night. 

Örebro
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm snö
Kommentar: Temperatur omkring 0 grader ger tung och blöt snö

english:
When: Friday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm of snow
Comment: Temperatures around 0 degrees, wet snow 

Östergötland
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Roslagskusten
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
do 27.01.2021 10:55 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
När: Fram till lördag förmiddag
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller nordostlig hård till mycket hård vind 18-22 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Lokalt kan kyleffekten vara stark.

english:
When: Until late Saturday morning
Where: In higher terrain
Intensity: East or northeast strong to very strong winds 18-22 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall that gives non-existent visibility. Locally, the cooling power can be strong. 

Sörmland
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Stockholm
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Upplandskusten
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Uppsala
do 27.01.2021 10:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn följs av uppklarning med snabbt sjunkande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday evening
Where: The whole area
Intensity: Rain followed by clearing with rapidly falling temperatures and freezing of wet roads.
Comment: - 

Västerbottens inland
do 27.01.2021 05:00 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 20-30 cm, lokalt 40 cm
Kommentar: Snöandet fortsätter under fredagen men avtar tillfälligt i intensitet. Från kvällen åter kraftigt och lokalt även frisk nordostlig vind som kan orsaka snödrev och svåra siktförhållanden.

english:
When: From Friday night to Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: 20-30 cm, locally 40 cm
Comment: The snowing continues during Friday but decreases temporarily in intensity. From the evening again strong and locally fresh northeast wind which can cause snow drifts and difficult visibility conditions. 

Västerbottens kustland
do 27.01.2021 13:55 CET
Sneh/Ľad (Červená)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Norra delen klass 3, södra delen fortsatt klass 2
Intensitet: Under natten 25-30 cm snö, i söder 20-25 cm snö, kombinerat med frisk till hård ostlig vind.
Kommentar: Snöfallet fortsätter fram till lördag kväll under minskad intensitet. Totalt 50-60 cm snö fram till lördag kväll.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: Northern part class 3, southern part continued class 2
Intensity: During the night 25-30 cm of snow, in the south 20-25 cm of snow, combined with fresh to strong easterly winds.
Comment: The snowfall continues until Saturday evening with reduced intensity. A total of 50-60 cm of snow until Saturday evening. 

Västernorrland
do 27.01.2021 00:10 CET
Sneh/Ľad (Oranžová)
svenska:
När: Från sent fredag eftermiddag till lördag morgon
Var: Främst i östra Ångermanland
Intensitet: 10-25 cm
Kommentar: Under fredagskvällen frisk ostlig vind ca 10 m/s. I Medelpad 5-15 cm.

english:
When: From late Friday afternoon to Saturday morning
Where: Mainly in eastern Ångermanland
Intensity: 10-25 cm
Comment: During Friday evening fresh easterly wind about 10 m/s. In Medelpad 5-15 cm. 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Fredag kväll ökande 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: East or southeast 14-17 m/s. Friday evening increasing 14-19 m/s. Night towards Saturday decreasing. 

Central Baltic
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. På eftermiddagen sydväst. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South 14-17 m/s. In the afternoon southwest. Saturday morning decreasing. 

Kategatt
do 27.01.2021 09:20 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: I norra delen
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Natt mot lördag åter sjunkande nivåer. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 75-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: In the northern part
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Night to Saturday levels are dropping again. The warning level in RH 2000 corresponds to 75-90 cm above mean sea level for this year. 

do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Fram på dagen syd eller sydväst 15-19 m/s. Natt till lördag avtagande.

english:
Comment: Midday south or southwest 15-19 m/s. Night to Saturday decreasing. 

North Sea of Bothnia
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag ost eller sydost 15-19 m/s. Sent fredag kväll omslag till syd. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon east or southeast 15-19 m/s. Friday evening windshift to south. Night towards Saturday decreasing. 

Northern Baltic
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. På eftermiddagen sydväst. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South 14-17 m/s. In the afternoon southwest. Saturday morning decreasing. 

Sea of Aaland
do 26.01.2021 21:55 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s. Fredag kväll tidvis syd eller sydväst ca 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon south or southeast 14-17 m / s. Friday evening occasionally south or southwest about 15 m / s. Night to Saturday decreasing. 

Skagerrak
do 27.01.2021 09:20 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Fredag kväll.
Var: -
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Natt mot lördag åter sjunkande nivåer. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar 80-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday evening.
Where: -
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Night to Saturday levels are dropping again. The warning level in RH 2000 corresponds to 80-95 cm above mean sea level. 

do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-19 m/s. Fredag kväll väst eller sydväst. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-19 m/s. Friday evening west or southwest. Saturday morning decreasing. 

South Sea of Bothnia
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag Sydost 14-19 m/s. Fredag kväll omslag till syd. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon Southeast 14-19 m/s. Friday night windshift to south. Night towards Saturday decreasing. 

Southern Baltic
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15-17 m/s. Friday afternoon decrasing. 

The Quark
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Natt mot lördag avtagande.

english:
Comment: Friday afternoon east or southeast 14-17 m/s. Night towards Saturday decreasing. 

The Sound
do 26.01.2021 21:55 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst tidvis 15 m/s. Avtagande fredag eftermiddag.

english:
Comment: South or southwest occasionally 15 m/s. Declining Friday afternoon. 

Vänern
do 27.01.2021 05:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll syd eller sydväst 15 m/s. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: From Friday evening south or southwest 15 m/s. Saturday morning decreasing. 

Waters of Gotland
do 27.01.2021 09:00 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. På eftermiddagen sydväst. Lördag morgon avtagande.

english:
Comment: South 14-17 m/s. In the afternoon southwest. Saturday morning decreasing. 

Legenda:
Zmeň jazyk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA