PREAMBULA

EUMETNET on Euroopa riiklike meteoroloogiliste teenistuste koostöövõrgustik

EUMETNET annab liikmesriikidele raamistiku programmide ühiseks korraldamiseks erinevates meteoroloogilistes põhitegevusvaldkondades nagu vaatlussüsteemid, andmetöötlus, põhilised prognoosimise tooted, uurimis- ja arendustegevus, väljaõpe. EUMETNETi programmide kaudu saavad liikmesriigid arendada kollektiivset suutlikust keskkonnahalduses ja kliima jälgimises ning viia kõikide Euroopa kasutajateni parima kvaliteediga meteoroloogilist infot. Liikmesriigid kasutavad EUMETNETi oma ühiste ressursside tõhusamaks haldamiseks.


Meteoalarmi kodulehe kasutamise tingimused (EUMETNETi algatus)

Põhimärkused

Meteoalarmi kodulehe eesmärgiks on tagada üldsusele graafiline informatsioonisüsteem, kus on toodud võimalikud meteoroloogilised ohud ja hoiatused üle kogu Euroopa. Meteoalarm on EUMETNETi (vt www.eumetnet.eu) liikmete, Euroopa meteoroloogilisse võrgustikku kuuluvate riiklike meteoroloogiateenistuste, ühise algatuse tulemus, mida osalevate teenistuste ehk Meteoalarmi partnerite nimel haldab ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Austria riiklik meteoroloogiateenistus).
Ei ZAMG, teised EUMETNETi riiklikud ilmateenistused ega muud andmeid või sisu puudutavate teenuste pakkujad ei vastuta Meteoalarmi kodulehe sisus esinevate vigade ega viivituste või neist tulenevate tagajärgede eest.


Kodulehe kasutamine

Juurdepääs Meteoalarmi kodulehe sisule ning selle kasutamine tähendab automaatset nõustumist käesolevate kasutustingimustega, mis rakenduvad kodulehe esmasel kasutamisel.

Meteoalarmi partneritel on õigus neid kasutustingimusi endale sobival ajal kodulehel muuta. Kasutaja peab muutustega kursis olemiseks kodelehe informatsiooniga regulaarselt tutvuma. Kui peale muudatuste teavitustega tutvumist jätkata kodulehe kasutamist, tähendab see nende muudatustega nõustumist.

Meteoalarmi partnerid teevad kõik endast oleneva, et kodulehel olev informatsioon ja andmed oleksid avaldamise hetkel täpsed. Meteoalarmi kodulehel olevat informatsiooni ja andmeid uuendatakse ning muudetakse pidevalt.

Meteoalarmi partnerid ei vastuta ühelgi juhul kasutajale ega mis tahes kolmandale osapoolele kodulehe andmete kasutamisest või valest kasutamisest tulenevate otseste, kaudsete, ettenägematute, järgsete, eriliste ega näitlike kahjude või kasumi kaotamise eest.


Intellektuaalne omand

Meteoalarmi kodulehel kasutatud logod on registreeritud kaubamärgid.

Kodulehel kasutatud info on Meteoalarmi partnerite ühisomand ning kuulub autoriõiguste kaitse alla. Meteoalarmi süsteemi sisestatud prognoosi ja hoiatusi puudutav operatiivne ning uuendatud infromatsioon on selle teabe algselt sisestanud Meteoalarmi partneri intellektuaalne omand. Kodulehel asuv infromatsioon on avalikkusele vabalt kasutamiseks.

Enne kodulehelt saadud informatsiooni kasutamist tuleb tähelepanu pöörata andmete ning toodete kuupäevale ja kellaajale.

Sellest kodulehelt saadud mis tahes informatsiooni edasisel kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:
 • Informatsiooni kasutamisel ei tohi selle sisu muuta
 • Kui kasutatava informatsiooni sisu puudutab rohkem kui ühte riiki, tuleb teabeallikaks alati märkida EUMETNET – MeteoAlarm
 • Kui kasutatava informatsiooni sisu puudutab ühte riiki, tuleb teabeallikaks märkida vastava asutuse nimetus (riiklik meteoroloogiateenistus või -instituut)
 • Lisaks tuleb Interneti teel kasutatud informatsiooni puhul viidata kodulehele www.meteoalarm.eu
 • Lisaks tuleb kasutatava teabe väljastamise aeg märkida nii nagu seda näitab www.meteoalarm.eu andmete väljastamise hetkel
 • Mis tahes andmete edasisel operatiivsel kasutamisel tuleb sisu teha kasutajatele kättesaadavaks reaalajas, vahe Meteoalarmi kodulehelt võetud informatsiooni ja edasise kasutaja kodulehel avaldamisel on tavaliselt vähem kui 5 minutit, kuid mitte kunagi rohkem kui 10 minutit
 • Lisaks, kõik andmete kasutajad peavad kasutama järgnevat õiguste loovutuskirja:  “Antud kodulehel ja www.meteoalarm.eu kodulehel kajastatava informatsiooni ajavahe võib olla erinev, kõige uuema riiklike ilmateenistuste poolt väljastatava hoiatuste taset puudutava informatsiooni saamiseks kasutage lehte www.meteoalarm.eu
Kolmandad osapooled, kes kasutavad Meteoalarmi kodulehel asuvat materjali suures ulatuses oma autoriõigusega toodetes, peavad tarbijaid infromatsiooniallikast teavitama ning märkima, et nende materjal pole autoriõigustega kaetud.
Lisainformatsiooni saab järgnevalt e-posti aadressilt: meteoalarm( a )zamg.ac.at


Lingid


Meteoalarmi kodulehel on linke, mis viitavad teiste riiklike ilmateenistuste hallatavatele kodulehtedele (kolmandate osapoolte kodulehed). Need lingid on toodud kasutaja liikumise hõlbustamiseks, mitte kolmandate osapoolte kodulehtede esiletoomiseks Meteoalarmi partnerite poolt. Meteoalarmi partnerid ei vastuta viidatud kolmandate osapoolte kodulehtede sisu eest ning ei taotle mingisugust õigust kolmandate osapoolte kodulehtede sisule ega materjalide täpsusele.


Informatsiooni esitamine

Hoiatuste süsteem koosneb geograafilistest kaartidest ning olukordade standarditest, mis on valitud osalevate riikide suure enamuse kasutustavade ning kõikide osalevate riikide ning regioonide hoiatusolukordade värvide põhjal (hoiatuste tasemed). Värviskaalat kasutatakse oodatavate olukordade tõsiduse selgitamiseks järgnevalt:

Valge:
Puuduvad, poolikud, aegunud või kahtlased andmed.

Roheline:
Puudub vajadus eriliseks valmisolekuks ilma suhtes.

Kollane:
Ilm on potentsiaalselt ohtlik. Prognoositud ilmanähtused on tavalised kuid ole tähelepanelik juhul kui kavatsed sooritada tegevusi, mis on avatud meteoroloogilistele riskidele. Hoia end kursis oodatavate meteoroloogiliste tingimustega ja ära võta välditavaid riske.

Oranž:
Ilm on ohtlik. Prognoositakse tavatuid ilmanähtusi. Kahjustuste ja ohvrite esinemine on võimalik. Ole väga tähelepanelik ja hoia end regulaarselt kursis detailsete oodatavate meteoroloogiliste tingimustega. Ole teadlik riskidest mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki oma võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Punane:
Ilm on väga ohtlik. Prognoositud on erakordselt tugevaid ilmanähtusi. Tõenäolised on suured kahjustused ja avariid laiemas piirkonnas, paljudel juhtudel koos ohuga elule ja tervisele. Hoia end pidavalt kursis detailsete oodatavate meteoroloogiliste tingimuste ja riskidega. Järgi tingimusteta kõiki võimuesindajate poolt antud käske ja soovitusi, ole valmis erakorralisteks meetmeteks.

 • Piktogrammid lisatakse geograafilistele kaartidele näitamaks, missugus(t)e ilmanähtus(t)ega tegemist
 • Riigi piirkondlikul tasemel on toodud ka lisainfo intensiivsuse ja aja kohta
 • Graafilisele esitlusele on lisatud ka iga olukorra ja ohutasemega seotud taustafoto. Nende piltide eesmärgiks on ilmestada võimalikku ohuolukorda ja selle iseloomu ning avalikkust ohtudest paremini teadvustada
 • Kui osaleva riigi hoiatuste info on süsteemi andmebaasis vananenud, kahtlane või puudu, näidatakse seda riiki ning riigi piirkondi valgetena
 • Meteoalarmi süsteemi mittekuuluvad Euroopa riigid on kaardil näidatud hallina

Kodulehe kasutusjuhendi inglisekeelne versioon on siduv.
Vali keel:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA