Inleiding

Eumetnet is een samenwerkingsverband tussen Europese Nationale Meteorologische instituten

EUMETNET levert een kader waarbinnen de Leden coöperatieve programma's organiseren in de verschillende domeinen van meteorologische activiteiten zoals waarnemingssystemen, gegevensverwerking, basisproducten voor weersvoorspelling, onderzoek en ontwikkeling en opleiding. Via EUMETNET programma's willen de Leden hun collectieve capaciteit ontwikkelen in dienst van milieumanagement en klimaatmonitoring en aan alle Europese gebruikers de best beschikbare kwaliteit van meteorologische informatie leveren. Ze zullen EUMETNET gebruiken om het management van hun gemeenschappelijke middelen efficiënter te maken.

Algemene opmerkingen, belangrijk bij het gebruik van Meteoalarm (een Eumetnet intitatief)

Het doel van de Meteoalarm-website is om het algemene publiek via een grafisch informatiesysteem inzicht te geven in dreigende meteorologische gevaren en de bijbehorende alertheid voor het Europese grondgebied. Het is een gezamenlijk initiatief van de Eumetnet leden (zie ook: www.eumetnet.eu), het samenwerkingsverband tussen Europese nationale meteorologische instituten. Het wordt namens die instituten (de zogenoemde Meteoalarm-partners) beheerd door ZAMG (Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik, de nationale weerdienst van Oostenrijk).

Noch ZAMG, noch de andere Eumetnet nationale meteorologische diensten, noch elke andere informatieverstrekkende provider is aansprakelijk voor enige fout of vertraging van de inhoud van de Meteoalarm-website, noch voor enige actie door derden, daarmee in verband gebracht.


Het gebruik van de website


Met de toegang tot en het gebruik van de Meteoalarm-website aanvaardt u meteen bij uw eerste bezoek de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de Meteoalarm-website.

De Meteoalarm-partners behouden het recht om de “bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de website” op elk moment te wijzigen. De gebruiker zelf is verantwoordelijk om regelmatig te controleren of dergelijke wijzigingen zijn aangebracht,. Blijft u de Meteoalarm-website gebruiken na een dergelijke aanpassing, dan wordt u geacht de gewijzigde bepalingen en voorwaarden te hebben aanvaard.

De Meteoalarm-partners hebben alle moeite gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens correct zijn op het ogenblik van publicatie. De informatie en gegevens op de Meteoalarm-website zijn echter steeds onderhevig aan wijziging en vernieuwing.

Onder geen enkele voorwaarde zijn de Meteoalarm-partners naar de gebruiker of welke derde partij dan ook aansprakelijk of kunnen aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, toevallige of later voortvloeiende, specifieke of algemene schade, noch voor verloren winst van welke aard dan ook en voortkomend uit het gebruik of het misbruik van de gegevens.


Auteursrecht

De beeldmerken (logo’s) op deze site zijn geregistreerde handelsmerken.

Het materiaal weergegeven op deze site is het gezamenlijk eigendom van Eumetnet dan wel, indien het informatie betreft afkomstig uit één van de deelnemende landen, het eigendom van de aanleverende Nationale meteorologische dienst en is onderhevig aan auteursrechtelijke (copyright) bescherming. De bron en datum- en tijdsaanduiding van uitgifte van de gebruikte informatie moet altijd worden vermeld bij (her)gebruik van deze informatie ten behoeve van derden. De eigendoms- en intellectuele rechten van alle operationele en bijgewerkte alertheid- en waarschuwingsinformatie geleverd aan het Meteoalarmsysteem blijft bij de partner(s) die de bron zijn van deze informatie. De informatie op deze website mag vrij worden gebruikt.

Alvorens informatie te gebruiken van deze server moet er speciaal gelet worden op de aktualiteit van de informatie, de datum en tijd van de gegevens die worden getoond. Voor het geval deze informatie wordt hergebruikt: Mag de inhoud van de informatie niet worden aangepast en moet de bron van de informatie altijd worden genoemd en weergegeven als zijnde "Eumetnet - Meteoalarm" of indien het gaat om informatie over één enkel land, de naam van het verstrekkende nationale instituut (voor internet toepassingen altijd in de vorm van een link naar: www.meteoalarm.eu). De tijd van uitgifte op www.meteoalarm.eu van de gebruikte informatie moet worden aangegeven. Het (door)leveren van informatie moet altijd aktueel zijn, met een toegestane vertraging van minder dan 5 minuten tussen publicatie op de Meteoalarm website en de website van de hergebruiker. De vertraging mag in géén geval groter zijn dan 10 minuten.

Alle hergebruikers zijn verplicht om het originele tijdstempel van de gebruikte informatie te publiceren en de volgende disclaimer te tonen: "Vertragingen tussen deze website en de www.meteoalarm.eu website zijn mogelijk, voor de meest actuele waarschuwings niveaux, zoals uitgegeven door de deelnemende Nationale Meteorologische Diensten, kunt u naar www.meteoalarm.eu gaan"

Derde partijen die auteursrechtelijk beschermd werk maken dat overwegend uit materiaal van deze website bestaat, moeten bij hun werk de bronvermelding van het gebruikte materiaal vermelden en verklaren dat dit materiaal niet onderhevig is aan auteursrechtelijke bescherming. Voor meer informatie hierover kan u mailen naar meteoalarm( a )zamg.ac.at .

Hyperlinks (naar andere websites)

De Meteoalarm-website bevat “internetlinks”, naar andere sites (“van derde partijen”), die onderhouden worden door andere nationale meteorologische diensten. Deze links zijn slechts beschikbaar gemaakt voor het gemak van de gebruiker. Meteoalarm-partners zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van “derde partijen” en geven geen enkel oordeel met betrekking tot de inhoud of de nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke websites.

Welke informatie wordt getoond

De website bestaat uit geografische kaarten en een standaard set van alertheidssituaties, geselecteerd op basis van een bijna gemeenschappelijk gebruik binnen de meeste deelnemende landen, alle statuskleuren (niveaus van alertheid) in de deelnemende landen en hun regio’s. Het systeem maakt gebruik van kleurcodering om de ernst van de verwachte meteorologische gebeurtenis weer te geven. De kleuren hebben de volgende betekenis:

Wit
Ontbrekende, onvolledige, verouderde of verdachte gegevens

Groen
Het weer vraagt géén specifieke oplettendheid voor gevaar.

Geel
Het weer is of wordt potentieel gevaarlijk. Het verwachte weerfenomeen is niet echt uitzonderlijk, maar waakzaamheid is wel nodig bij weersafhankelijke activiteiten. Blijf de informatie over het weer volgen en vermijd eventuele risico’s.

Oranje
Het weer is of wordt gevaarlijk. Er wordt een uitzonderlijk weerfenomeen verwacht. Dit kan gemakkelijk leiden tot schade of ongevallen. Besef dat dit weer risico’s oplevert. Wees voorzichtig en blijf de informatie over de laatste weersontwikkelingen volgen. Wees bedacht voor onvermijdbare risico’s. Volg elk advies van de autoriteiten.

Rood
Het weer is of wordt zeer gevaarlijk. Er wordt een extreem weerfenomeen verwacht. De intensiteit van de weerverschijnselen is zeer sterk. Er is op grote schaal risico voor veel schade en ongevallen. Het weer is levensbedreigend. Wees dus uiterst voorzichtig en volg de berichten op de voet! Volg onder alle omstandigheden bevelen en adviezen van de autoriteiten en houd daarbij rekening met ongewone maatregelen.
  • Er worden pictogrammen aan de kaarten toegevoegd die de weerparamater aanduiden.
  • Op de regionale kaarten wordt aanvullende informatie over intensiteit en timing van de verwachte fenomenen weergegeven.
  • In aanvulling op deze grafische voorstelling wordt er een achtergrondfoto toegevoegd in verband met het fenomeen en het alertheidsniveau. Deze foto heeft tot doel het potentieel gevaar dat aan deze specifieke situatie verbonden is te duiden en de gebruiker hiervan bewust te maken.
  • Als alertheidsinformatie van een deelnemend land verouderd, verdacht of niet aanwezig is, zal het land en zijn regio’s wit worden gekleurd op de geografische kaarten.
  • Landen die niet deelnemen aan het Meteoalarm-systeem worden op de Europese kaart grijs gekleurd.
De Engelstalige tekstversie van deze Bepalingen en voorwaarden (Terms and conditions) bepaalt het officiële bindende karakter.
Taalkeuze:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA