INNLEDNING

EUMETNET er et nettverk for de nasjonale meteorologiske instituttene i Europa

EUMETNET gir rammer for organisering av samarbeidsprogrammer mellom medlemmene på de forskjellige områdene som omfatter grunnleggende meteorologiske aktiviteter, slik som observasjonssystemer, databehandling, grunnleggende værvarslingsprodukter, forskning og utvikling, opplæring og trening. Hensikten med EUMETNET-programmene er at medlemene av organisasjonen skal utvikle sin felles kapasitet til å understøtte arbeidet med miljø- og klimaovervåkning og gi alle i Europa den beste tilgjengelige og pålitelige meteorologiske informasjon. Medlemsorganisasjonene vil bruke EUMETNET til å sikre en mer effektiv styring og bruk av sine felles ressurser.


Betingelser for bruk av Meteoalarm nettsted (et EUMETNET initiative)

Generelle bemerkninger
På Meteoalarms nettsider får publikum ved hjelp av et grafisk informasjonssystem meldinger og advarsler om mulig farlig vær i Europa.
Meteoalarm er resultatet av et felles initiativ fra medlemmene i EUMETNET (se: www.eumetnet.eu), nettverket til de nasjonale meteorologiske institusjonene i Europa. Nettstedet administreres av ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, det nasjonale meteorologiske instituttet i Østerrike) på oppdrag fra de deltakende NMSs, kalt Meteoralarm-partnerne.

Hverken ZAMG, de andre nasjonale meteorologiske institusjonene som er med i EUMETNET eller andre leverandører til nettstedet kan gjøres ansvarlige for mulige feil i data, forsinket oppdatering av innhold, eller for noen aksjoner som tatt i relasjon til dette.


Om bruk av dette nettstedet
Adgang til og bruk av innholdet på Meteoalarms nettsider innebærer at du som bruker har akseptert betingelsene for bruk som kommer til anvendelse fra første gang du bruker nettstedet.

Meteoalarm-partnerne forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene når som helst, og ved å legge endringene direkte ut på nettstedet. Du er selv ansvarlig for å oppdatere deg regelmessig om utlagt informasjon slik at du kan forholde deg til slike eventuelle endringer. Fortsatt bruk av nettstedet etter at slik endringsmelding er lagt ut forutsetter at du aksepterer endringene i betingelsene.

Meteoalarm-partnerne har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at all informasjon og alle data som presenteres på nettstedet er
korrekte når de legges ut. Informasjon og data på Meteoalarm-nettsted blir fortløpende oppdatert mht eventuelle endringer.

Meteoalarm-partnerne vil ikke i noe tilfelle ha ansvar i forhold til deg eller til tredje part for noen direkte, indirekte eller tilfeldig skade, eller eventuelt medfølgende konsekvenser som medfører skader eller tap av inntekt ved bruk eller misbruk av informasjonen på nettstedet.


Immaterielle rettigheter
Logoene vist på dette nettstedet er registrerte varemerker.

Innholdet som presenteres på dette nettstedet er Meteoalarm-partnernes felles eiendom og er underlagt opphavsrettsbeskyttelse.
Eierskap og rettigheter til all informasjon som inneholder operasjonelle og oppdaterte advarsler og varsler lagt inn i Meteoalarm-systemet tilhører de Meteoalarm-partnere som opprinnelig har levert informasjonen. All informasjon på dette nettstedet kan fritt benyttes av allmennheten.

Før informasjon fra denne tjeneren benyttes, vær spesielt oppmerksom på dato og klokkeslett knyttet til de data og produkter som vises.
I tilfelle disse dataene blir gjenbrukt: innholdet i denne informasjonen må ikke endres og kilden for informasjonen skal alltid oppgis som EUMETNET - MeteoAlarm, eller hvis et enkeltland, det nasjonale instituttet som har utarbeidet informasjonen (i alle tilfeller skal lenken www.meteoalarm.eu oppgis/benyttes som Internett-tilknytning).
Utstedelsestidspunktet på www.meteoalarm.eu må framgå.
Levering av informasjon skal alltid skje i "sann-tid", med forsinkelse mellom publisering på Meteoalarms nettsted og gjenbrukerens nettsted på 5 minutter i gjennomsnitt. Forsinkelsen må ikke i noe tilfelle være lengre enn 10 minutter.

Alle gjenbrukere skal offentliggjøre det opprinnelige tidsstempelet og synliggjøre følgende erklæring: "Tidsforsinkelser mellom dette nettstedet og www.meteoalarm.eu er mulig. For å få varsler i sann tid, slik de blir publisert av de deltakende nasjonale meteorologiske institutter, vennligst bruk www.meteoalarm.eu."

Tredjepart som produserer materiale omfattet av opphavsrettsbeskyttelse og dette materialet hovedsaklig består av informasjon fra dette nettstedet, skal merke slikt materiale med informasjon om kilden til det benyttede materialet og om at slikt materiale ikke er beskyttet av opphavsretten. Ytterligere informasjon kan innhentes fra følgende adresse: meteoalarm( a )zamg.ac.at

Linker
Meteoalarm-nettstedet har lenker til nettsteder ("tredje part sider") som er administrert av andre NMS. Disse lenkene er satt opp for at det skal være enkelt for deg som bruker. Meteoalarm-partnerne er ikke ansvarlige for innholdet på disse "tredje part sidene" og fraskriver seg ethvert ansvar for hvilket som helst materiale som kan være presentert på slike nettsteder.


Hvilke informasjon blir gitt
Produktet på nettstedet vil inneholde geografiske kart for et standard sett av meldinger om meteorologiske faresituasjoner, valgt på basis av en rimelig felles praksis i de fleste deltakende land. Det enkelte land blir fargekodet på kartet etter fareklassen for utsendt faremeldinger for hele landet eller for enkelte områder (regioner, fylker) i landet. Fargekodingen angir fareklassene iht. følgende klassifisering av de værrelaterte farene:

Hvit:
Manglende, mangelfulle, uaktuelle (gamle) eller mistenkelige data.

Grønn:
Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige pga været.

Gul:
Været kan representere en mulig fare. Været som er varslet er ikke uvanlig, men vær oppmerksom og ta hensyn hvis du driver med aktiviteter der været kan ha betydning. Hold deg oppdatert om utviklingen i værsituasjonen, og vær oppmerksom på farer som kan unngås.

Oransje:
Været er farlig. Det er varslet om uvanlige værforhold. Materielle skader og ulykker er sannsynlige. Vær årvåken og hold deg oppdatert i detalj om ventet utvikling i været. Vær oppmerksom på uunngåelige farer. Følg alle råd som blir gitt av myndighetene.

Rød:
Været er svært farlig. Ekstremt og uvanlig intenst vær er varslet. Omfattende skader og ulykker, til dels over store områder, truer liv og verdier. Hold deg hyppig og detaljert oppdatert om varsler om utvikling i værforhold og medfølgende farer. Følg uten unntak alle ordrer og råd som gis av myndighetene, og vær forberedt på ekstraordinære tiltak.
  • Pictogram (symboler) blir lagt inn på de geografiske kartene for å illustrere hvilke værparametre advarselen gjelder for.
  • På landets regionnivå (distrikt/fylke) kan det bli gitt tilleggsinformasjon om intensitet og tidsangivelse av fenomenet.
  • I tillegg til den grafiske presentasjonen er det i bakgrunnen gitt en relevant fotoframstilling for hver situasjon og kritisk fareklasse. Fotoillustrasjonene er ment å klargjøre den mulige faren den aktuelle værsituasjonen representerer, og også framstille faresituasjonen tydeligere for publikum.
  • Dersom faremelding fra et deltakende land ikke er oppdatert i systemets database, er mistenkelig eller mangler, blir dette landet og regionene (distriktene) farget hvitt.
  • Land som ikke deltar i Meteoalarm blir farget grå på Europakartet.
Den engelske versjonen av den ovenforstående norske teksten som omhandler betingelser for bruken av nettstedet er den bindende.
Velg språk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA