EUMETNET on Euroopan kansallisten ilmatieteen laitosten yhteistyöverkosto

EUMETNET tarjoaa jäsenillensä puitteet järjestää yhteistyöohjelmia muun muassa havaintotoimintaan, tietojenkäsittelyyn, perussääpalveluun, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä koulutukseen liittyen. EUMETNET:n ohjelmien kautta verkoston jäsenet käyttävät yhteisiä voimavarojaan palvellakseen yhteiskuntaa ja tuottavat kaikille Eurooppalaisille käyttäjille laadukasta meteorologista tietoa. EUMETNET-verkoston avulla jäsenten voimavarojen hallinta on tehokkaampaa.


Meteoalarm-sivuston käyttöehdot (EUMETNET:n hanke)


Tietoa sivustosta:

Meteoalarm-sivusto tarjoaa suurelle yleisölle graafisen tietojärjestelmän, josta saa tietoa mahdollisesti uhkaavasta säähän liittyvästä vaarasta sekä vaaratasoista Euroopan alueella. Sivusto on ollut EUMETNET:n, Euroopan ilmatieteen laitoksista koostuvan yhteistyöverkon, jäsenten aloite (EUMETNET:n sivu: www.eumetnet.eu). Sivustoa hallinnoi Meteoalarm-partnerien (ohjelmaan osallistuvien kansallisten ilmatieteen laitosten) puolesta ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Itävallan kansallinen ilmatieteen laitos).

Ei ZAMG eivätkä muut EUMETNET:n kuuluvat kansalliset ilmatieteen laitokset, eivätkä mitkään tiedon- tai sisällöntuottajat ole vastuussa virheistä Meteoalarm-sivuston sisällössä, viiveistä tai mistään sivustolta löytyvän tiedon perusteella tehdyistä toimenpiteistä.


Sivuston käyttäminen

Käyttäjä hyväksyy Meteoalarm-sivustolle tullessaan ja sivustoa käyttäessään käyttöehdot, jotka astuvat voimaan välittömästi, kun sivustolle tullaan ensimmäisen kerran.

Meteoalarm-partnerit varaavat oikeuden milloin tahansa muuttaa Meteoalarm-sivustolta löytyviä käyttöehtoja. Sivuston käyttäjä velvoitetaan tarkistamaan säännöllisesti onko käyttöehtoihin tehty muutoksia. Jos sivuston käyttöä jatketaan käyttöehtojen muuttumisen jälkeen, se tulkitaan siten, että käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tulleet muutokset.

Meteoalarm-partnerit ovat tehneet parhaansa varmistaakseen, että kaikki sivustolla oleva tieto on paikkansa pitävää sen julkistamisajankohtana. Meteoalarm-sivuston tietoja päivitetään ja muutetaan jatkuvasti.

Meteoalarm-partnerit eivät ota missään tilanteessa vastuuta mistään käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista - suorista, epäsuorista, ennalta arvaamattomista tai ennalta arvattavista, erityisistä tai tyypillisistä vahingoista eivätkä voiton tai tuoton menetyksestä, joka tai jotka ovat aiheutuneet sivustolla olevan tiedon käytöstä tai väärinkäytöstä.


IPR-oikeudet

Tällä sivustolla esiintyvät logot on rekisteröity tavaramerkeiksi.

Sivustolla esitettävä materiaali on Meteoalarm-partnereiden yhteisessä omistuksessa ja tekijänoikeuksin suojattu. Kaikkeen operatiiviseen ja päivitettyyn vaarataso- ja varoitustietoon liittyvät IPR- ja omistusoikeudet säilyvät niillä Meteoalarm-partnereilla, jotka ovat tuottaneet alkuperäisen tiedon. Yleisö voi käyttää sivustolla esitettävää materiaalia vapaasti.

Sivuston tietojen käyttäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota esitetyn tiedon ja tuotteiden julkaisuajankohtaan (päivämäärä ja kellonaika).

Mikäli tietoja välitetään edelleen, tiedon sisältöä ei saa muunnella millään tavalla ja tiedon lähteenä on ilmoitettava EUMETNET-MeteoAlarm. Yhden maan tietoja käytettäessä lähteeksi ilmoitetaan kyseisen maan kansallinen sääpalvelu (internet-sovelluksissa on aina lisättävä linkki Meteoalarm-sivustolle: www.meteoalarm.eu).

Julkaisuaika Meteoalarm sivustolla on mainittava. Tieto on aina välitettävä reaaliaikaisena niin, että tieto julkaistaan tietojen välittäjän internet sivustolla keskimäärin alle 5 minuutin kuluessa tiedon julkaisemisesta Meteoalarm-sivustolla. Viive ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 10 minuuttia
Kaikki jälleenkäyttäjät velvoitetaan ilmoittamaan sivustollaan tiedon alkuperäinen julkaisuaika, sekä seuraava teksti: “Viiveet tämän sivuston ja www.meteoalarm.eu –sivuston välillä ovat mahdollisia. Reaaliaikaiset tiedot osallistujamaiden kansallisten sääpalveluiden julkaisemista vaaratasoista ovat nähtävissä sivulla www.meteoalarm.eu.”

Kolmansien osapuolien, jotka tuottavat tekijänoikeussuojattuja tietoja ja käyttävät pääasiassa Meteoalarm-sivuston materiaalia, on mainittava materiaalin alkuperäinen lähde ja kerrottava, että kyseessä oleva materiaali ei ole heidän tekijänoikeussuojansa alaista.

Lisää tietoa voi saada lähettämällä sähköpostia osoitteeseen meteoalarm( a )zamg.ac.at


Linkit muille Internet-sivustoille

Meteoalarm-sivulla on linkkejä kansallisten ilmatieteen laitosten (”kolmansien osapuolien”) internet-sivuille. Linkkien tarkoitus on käyttömukavuuden parantaminen. Meteoalarmin-partnerit eivät ole millään tavalla hyväksyneet sivustojen sisältöä eivätkä ole vastuussa kolmansien osapuolten sivujen sisällöstä eivätkä anna mitään lausuntoja näiden kolmansien osapuolten sivuilla olevan materiaalin sisältöön liittyen.


Tiedon esitystapa

Meteoalarm-sivusto koostuu kartoilla esitettävistä sääilmiöiden vaaratasoista. Mukaan on valittu osa sellaisista sääilmiöistä, joista tehdään varoituksia säännöllisesti suurimmassa osassa jäsenmaita. On hyvä muistaa, että kaikki maat eivät anna varoituksia kaikista sivustolla olevista sääilmiöistä. Lisäksi sivustolla näkyvät jäsenmaiden alueilla voimassaolevat vaaratasot värikoodein merkittynä. Sivustolla esitetään värikoodeilla ilmiön vakavuusaste seuraavan väriasteikon mukaisesti:

Valkoinen:
Tiedot eivät ole päivittyneet.

Vihreä:
Vaaraa aiheuttavia sääilmiötä ei ole odotettavissa.

Keltainen:
Sää on mahdollisesti vaarallinen. Ennustettu sääilmiö ei ole erityisen epätavallinen, mutta siihen on hyvä kiinnittää huomiota säälle alttiissa toiminnassa. On hyvä seurata sääolosuhteiden kehittymistä ja välttää riskejä.

Oranssi:
Sää on vaarallinen. Ennustettu sääilmiö on epätavallinen. Sekä aineelliset että henkilövahingot ovat mahdollisia. Tilanteessa on hyvä seurata säännöllisesti sääolosuhteiden kehittymistä. On syytä välttää sellaisia riskejä, mitä sääilmiö voi aiheuttaa. Lisäksi on hyvä seurata viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita.

Punainen:
Sää on hyvin vaarallinen. Ennustettu sääilmiö on harvinaisen voimakas. Sekä aineellisia että henkilövahinkoja on odotettavissa jopa laajalla alueella. Sääolosuhteiden sekä vaaratason kehittymistä on syytä seurata jatkuvasti. Lisäksi on seurattava viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja oltava valmiina poikkeuksellisiin toimenpiteisiin.
  • Maantieteellisissä kartoissa on sääilmiötä kuvaavat kuvasymbolit.
  • Kun valitaan maan sisällä yksittäinen alue, nähdään lisätietoja, kuten esimerkiksi ilmiön ajankohta tai voimakkuus.
  • Alueellisten tietojen taustalla esitetään lisäksi sääilmiöön liittyvä valokuva. Nämä kuvat esittävät mahdollista uhkaa, jonka sääilmiö aiheuttaa, ja antavat yleisölle paremman kuvan tilanteesta.
  • Jos vaaratasotieto on vanhentunut, epäilyttävä tai se puuttuu, kyseinen maa ja sen alueet näkyvät kartalla valkoisina.
  • Ne maat, jotka eivät osallistu Meteoalarmiin, näkyvät harmaina.

Käyttöehtojen englanninkielinen versio on sitova.
Kielen valinta:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA