INLEDNING

EUMETNET är ett nätverk som består av de Europeiska nationella vädertjänsterna

EUMETNET tillhandahåller ett ramverk för att organisera samarbetsprogram mellan medlemmarna rörande skilda områden för grundläggande meteorologiska aktiviteter som t ex. observationssystem, dataprogram, prognosprodukter, forskning och utveckling samt utbildning. Genom EUMETNETs program avser medlemmarna att utveckla sin kollektiva kapacitet för att stödja miljöåtgärder miljöutveckling och klimatövervakning och ge alla europeiska användare meteorologisk information av bästa möjliga kvalité. EUMETNET ska användas till att få bästa förvaltning av de samlade resurserna.

Villkor för användandet av webbsidan Meteoalarm (ett EUMETNET initiativ)

Allmänna kommentarer
Ändamålet med Meteoalarm webbsida är att allmänheten ska kunna tillhandahålla ett grafiskt informationssystem utvisande möjlig meteorologisk fara och vädervarningar för den europeiska kontinenten. Meteoalarm är resultatet av ett initiativ av medlemmarna i EUMETNET( se : www.eumetnet.eu) Nätverket för de nationella vädertjänsterna i Europa (NMSs) adminstrerat av ZAMG ( Centralanstalten för meteorologi och geodynamik, det nationella meteorologiska institutet i Österrike) på uppdrag av de deltagande i NMSs kallad Meteoalarm partners.

Varken ZAMG eller andra EUMETNET nationella meteorologiska institutioner, eller data från andra leverantörer kan göras ansvariga för möjliga fel eller förseningar av innehållet i Meteoalarm.

Användandet av webbsidan
Tillgång och användandet av innehållet av denna webbsida innebär att du som använder den har accepterat villkoren för användandet av webbsidan.

Meteoalarm partners förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för användandet och när som helst lägga ut ändringarna direkt på webbsidan. Du är ansvarig för att hålla dig regelmässigt uppdaterad om utlagd information. Fortsatt användande av webbsidan förutsätter att du accepterar ändringarna i villkoren.

Meteoalarm partners har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkra all information och all data som presenteras på webbsidan och att all data som presenteras på webbsidan är korrekta när de läggs ut. Informationen och data på Meteoalarm webbsida uppdateras med eventuella ändringar fortlöpande.

Meteoalarm partners kan inte vid något tillfälle hållas ansvarig för dig eller till tredje part för någon direkt eller indirekt eller tillfällig skada, eller eventuellt följdkonsekvenser som medför skada eller förlorad intäkt vid bruk eller missbruk av denna information.

Immaterialrätt
Loggor på webbsidan är registrerade varumärken.

Egendoms och immateriala rättigheter till operationell och aktuell information om meteorologiska prognoser och varningar levererat till Meteoalarm systemet innehas av Meteoalarm partners som ursprungligen har utfärdat och levererat informationen.

Informationen på webbsidan är offentlig, om inget annat anges, och kan fritt utnyttjas av allmänheten Innan användandet från denna server bör speciell uppmärksamhet ägnas åt angivna tidsangivelser på data och produkter. Informationen får inte ändras och källan till informationen skall alltid anges.

I fall informationen återanvänds: Denna information får inte modifieras till innehållet och källan måste alltid anges som EUMETNET-Meteoalarm, eller om ett enstaka nation, från vilket nationellt institut. ( vid internetanvändande alltid med en länk till till:www.meteoalarm.eu.

Tiden för www.meteoalarm.eu måste uppdateras. Leverens av information skall alltid ske i realtid, försening mellan publicering på websidan Meteoalarm och den återanvändande websidan får högst vara 5 minuter. Förseningen får inte i något fall vara större än 10 minuter. Alla återanvändare anmodas att publicera den ursprungliga tidsmarkeringen och använda följande tillkännagivande: Tidskillnad mellan denna websida och www.meteoalarm.eu websida kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänsterna hänvisas vänligen till www.meteoalarm.eu.


Tredje part som levererar produkter med copyright som i huvudsak tar material från denna webbsida måste ange ursprungskällan för materialet och även ange att detta material inte är skyddat av copyrights. Mer information kan fås från följande adress: meteoalarm( a )zamg.ac.at

Länkar
Meteoalarm nätsida har länkar till internetsidor (”sidor från tredje part” ) som administreras av NMS. Dessa länkar är inlagda för att det skall var enkelt för dig som användare. Meteoalarm partners är inte ansvariga för innehållet på dessa sidor som kommer från tredje part och frånskriver sig allt ansvar för allt material som presenteras på dessa sidor.

Vilken information kommer att presenteras
Tillgängliga produkter ur systemet med vaksamhet innehåller geografiska kartor och för en standarduppsättning av vaksamhetssituationer, valda på bas av liknande användning i de flesta deltagande länderna, de olika färgerna (nivå på vaksamhet) inom de deltagande länderna och dess regioner. Färgkodningen används för att förutsäga svårigheten på den väntade händelsen, där följande färger representerar:

Vit:
Information saknas eller är otillräcklig eller felaktig.

Grön:
Ingen särskild vaksamhet på vädret behövs

Gul:
Vädret är potentiellt farligt. Väderfenomenet som har blivit förutsagt är inte ovanligt men för vissa aktiviteter kan det innebära en viss fara. Håll dig informerad om de väntade meteorologiska förhållandena och ta reda på hur du undviker riskerna.

Orange:
Vädret är farligt. Ovanligt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Skador kommer troligen att inträffa. Var ordentligt vaksam och håll dig informerad i detalj om de kommande väderförhållandena. Ta reda på vilka risker som kan vara oundvikliga. Följ varje råd från myndigheterna.

Röd:
Vädret är mycket farligt. Exceptionellt intensivt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Det kan orsaka extrem fara, ofta över stora områden, med fara för liv och egendom. Var rejält uppmärksam. Håll dig löpande informerad om detaljer i den förväntade väderutvecklingen och dess risker. Följ direktiv och råd från myndigheter under alla omständigheter. Var beredd på extraordinära åtgärder.
  • Bildtecken kommer att komplettera den geografiska kartan för att ange vilken väderparameter som är aktuell.
  • På nationell regional nivå, läggs information om intensitet och tid till.
  • Som tillskott till den grafiska presentationen kommer ett fotografi, relaterad till varje enskild vaksamhetsnivå presenteras som bakgrund till grafiken. Dessa fotografier förväntas ange den potentiella fara som är relaterad till varje specifik vaksamhetssituation för att göra allmänheten mer medveten eller uppmärksam om det.
  • Om vaksamhetsinformationen från ett deltagande land i systemets databas är gammal, tvivelaktigt eller saknas kommer detta land eller denna region att färgas vit.
  • Länder i Europa som inte deltar i Meteoalarmsystemet färgas grått.
  • Den engelska texten av "Villkor för användandet" vid användandet av meteoalarm webbsida är den bindande.
Välj språk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA